Kadastrale hulpkaart, anno 1911. De stuwwachterswoning is nog niet gebouwd…
Nederlandsche staatscourant, 12 juni 1920.

De laagste inschrijver bleek W.A. van Zuijlen uit Groningen voor 310.000 gulden. In 1921 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning aan Rijkswaterstaat voor de bouw van een stuwwachterswoning en loods bij de stuw en schutsluis te Ane.

Kadastrale hulpkaart, anno 1921 (sectie E-2686).
Prentbriefkaart van de sluis en de brug over de Vecht tussen Gramsbergen en Ane, met links de stuwwachterswoning.

Sectie E-2756. In 1980 wijziging kadastrale sectie.

Kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie M-737).
Kadastrale hulpkaart, anno 1982 (sectie M-737).
Kadastrale hulpkaart, anno 1984 (sectie M-737).
Kadastrale hulpkaart, anno 1986 (sectie M-1105).