In 1910/1911 werd in opdracht van bakker en winkelier Ernst Gommer en echtgenote Lubberta Scheffer een nieuw woonhuis gebouwd nabij de nieuwe Vechtbrug in Ane. De bakker overleed echter al op 9 maart 1911

Kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie F-2807).

Legger 3730/1: Nieuwe sectie F-2807. Huis en erf. Eigendom van Francina Hendrika Gommer en consorten te Gramsbergen. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 3933/1: Eigendom van winkelier Jan Harm Hagedoorn en echtgenote Willemina Frederika Koenderink. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 3013/13: Eigendom van bakker Herman Slatman en consorten. In 1927 ruiling. Over op:
Legger 3436/6: Eigendom van landbouwer Johannes Reinink. In 1928 vergroot. Over op:
Legger 3436/7: In 1929 verkoop. Over op:
Legger 4529/1: Sectie F-2807. Huis en erf. Eigendom van timmerman Hendrik Tromp en echtgenote Johanna Bosch.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1934 (sectie F-2807).

In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4529/2: Nieuwe sectie F-3439. Huis, schuur en erf. In 1954 boedelscheiding. Over op 5448/1 en 5449/1.

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie F-3569 en F-3570).

Legger 5448/1: Nieuwe sectie F-3569. Huis. Eigendom van timmerman Pieter Tromp en echtgenote Zwaantien Reinders. In 1961 verkoop. Over op 5856/1.
Legger 5449/1: Sectie F-3570. Huis, schuur en erf. Eigendom van aannemer en timmerman Hendrik Jan Tromp.
Legger 5856/1: Sectie F-3569. Huis. Eigendom van grondwerker Albert Kosters en echtgenote Geziena Timmer te Ane B-4. In 1962 vereniging van percelen. Over op 5856/3.

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1963 (sectie F-3645 en F-3646).

Legger 5856/3: Nieuwe sectie F-3645. Huis, schuur en erf. In 1967 bijbouw. Over op 5856/4.
Legger 5856/4: Sectie F-3645. Huis, schuur en erf. In 1974 verkoop deel van perceel. Over op 5856/5.

Kadastrale hulpkaart, januari 1974 (sectie F-3765 en F-3766).

Legger 5856/5: Nieuwe sectie F-3766. Huis, schuur en erf. In 1986 verkoop. Over op 7227/4.

Kadastrale hulpkaart, januari 1985 (sectie F-3765 en F-3766).

Legger 7227/4: Sectie F-3766. Huis, garage, schuur en erf aan de Vaart 4. Eigendom van houtbewerker A.H. Bosch.