Kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie F-2805).

In 1922 lieten gemeenteopzichter Egbert Kelder en echtgenote Hermina Weelink een nieuw woonhuis bouwen op een braakliggend perceel grond ten zuiden van het kanaal de Dedemsvaart, ten westen van de rivier de Vecht en ten noordoosten van de nieuw aangelegde weg van Ane naar Gramsbergen. Egbert Kelder had het woonhuis zelf ontworpen.

Blauwdruk bij de bouwvergunning anno 1922 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
De rijwielhandel en garage van de fam. Kelder (met dank aan B. Dommerholt, Gramsbergen).
Kadastrale veldwerkkaart, mei 1925 (sectie F-3053)
Kadastrale hulpkaart, juli 1925 (sectie F-3053).

Legger 4432/1: Sectie F-3053. Huis, werkplaats, schuur en erf. Eigendom van gemeenteopzichter Egbert Kelder en consorten (de Provincie Overijssel). In 1925 rectificatie van verkoop. Over op:
Legger 4207/3: Eigendom van gemeenteopzichter Egbert Kelder en echtgenote Hermina Weelink te Ane B-5. In 1927 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1927 (sectie F-3111).

Legger 4420/1: Nieuwe sectie F-3111. Huis, werkplaats en erf. Eigendom van Aaltje Jansen en echtgenoot Hendrik Willi Kelder te Ane B-6. In 1928 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de verbouw van de autogarage. Over op:
Legger 4420/2: Sectie F-3111. Huis, werkplaats en erf. In 1931 verbouw, vereniging en splitsing van percelen en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1931 (sectie F-3139 en F-3140).

Legger 4627/1: Nieuwe sectie F-3139. Huis en erf. Eigendom van Aaltje Jansen, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met garagehouder Hendrik Willi Kelder te Ane B-6 en van mede-eigenaar gemeenteopzichter Egbert Kelder.

In 1941 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning voor de verbouw en uitbreiding van het woon- en winkelpand.

Bouwtekening, anno 1941 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

In 1943 verkoop. Over op:
Legger 5080/1: Sectie F-3139. Huis en erf. Eigendom van Aaltje Jansen, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met garagehouder Hendrik Willi Kelder te Ane B-11. In 1945 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1945 (sectie F-3191).

Legger 5080/3: Nieuwe sectie F-3191. Huis en erf. In 1946 overgang sectie. over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1946 (sectie E-3065).

Legger 5080/3: Nieuwe sectie E-3065. Huis en erf. In 1954 opbouw. Over op:
Legger 5080/4: Sectie E-3065. Huis, met garage en bovenwoning. In 1960 stichting. Over op:
Legger 5080/5: Sectie E-3065. Huis, garage met bovenwoning, garage en erf. In 1963 bijbouw. Over op:
Legger 5080/6: Sectie E-3065. Huis, garage met bovenwoning, garage en erf. In 1974 sectie-overgang. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie H-480).

Legger 5080/7: Nieuwe sectie H-480. Huis, garage met bovenwoning, erf en garage. In 1975 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1975 (sectie H-552).

Legger 5080/10: Nieuwe sectie H-552. Huis, erf, garage te Ane B-11. In 1979 schenking. Over op:
Legger 7270/1: Eigendom van de kinderen van Hendrik Willi Kelder en echtgenote Aaltje Jansen. Het recht van gebruik en bewoning lag bij het echtpaar Kelder-Jansen. In 1981 verbouw. Over op:
Legger 7270/3: Sectie H-552. Huis, loods, winkel en tuin te Ane B-11.
Legger 8161/2: Sectie H-552. Huis, bedrijfshal, erf en tuin aan de Vaart 7 en 9. Eigendom van assistent bedrijfsleider Joh. Hekman te Ane. In 1986 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1987 (sectie H-784).

Legger 8161/3: Nieuwe sectie H-784. Huis, loods, tuin en erf aan de Vaart 7 en 9.

Kadastrale hulpkaart, anno 1996 (sectie H-879 en H-880).
Kadastrale hulpkaart, anno 2000 (sectie H-935 en H-936).
Kadastrale hulpkaart, anno 2009 (sectie H-1014).