Schout J.G. Pruim registreerde op 21 april 1797 de huwelijksvoorwaarden tussen bruidegom Jannes Schuldink en bruid Truite Reerink. Ze zouden op 19 mei trouwen in de kerk te Hardenberg. In die huwelijksvoorwaarden werd o.a. bepaald dat de helft van de gehele boedel en goederen, met de helft van de schulden en lasten van de ouders van de bruidegom, Jan Schultink en Geziena Kamferbeek, meteen na de voltrekking van het huwelijk zou overgaan op het bruidspaar.

Op 26 november 1824 stond het erve Schuldink te Ane bekend onder huisnr. 3. Het werd bewoond door Jannes Schuldink en Truite Reerink. Op die dag liet Jannes zijn testament opmaken door notaris Willem Swam (aktenr. 97, scan 10). Jannes was ziek. Volgens de notaris was hij wel ziek van lichaam en als zodanig zittende op een stoel in den hoek van den haard in de keuken van het voormelde woonhuis, uitziende met twee vengsterramen op den gaarden… Jannes overleed vijf dagen later, op 1 december 1824.

Op 22 mei 1826 registreerde notaris Willem Swam andermaal een testament. Hij was verschenen op het erve Schuldink, in het woonhuis no. 18, op verzoek van Truite Reerink, weduwe van Jannes Schuldink (aktenr. 158, scan 42). Zij was lichamelijk ziek, maar haar verstand volkomen machtig. Zij verklaarde vier in leven zijnde kinderen te hebben uit haar huwelijk met Jannes. De getrouwe zorgen van haar oudste zoon, Hendrik Schuldink, wilde ze belonen door hem – vooruit – het vierde gedeelte van haar naltenschap te legateren.

Het jaar erop, op 13 december 1827, registreerde notaris Swam een boedelinventaris op het erve Schuldink. Hij deed dat op verzoek van Gezina Schuldink en echtgenoot Hermannus Willink, en van Hendrik en Berend Jan Schuldink, allen landbouwers van beroep, en de minderjarige Egbert Schuldink, allen erfgenamen van Jannes Schuldink en Geertruid Reerink (aktenr. 235, scan 29).

Notaris Swam registreerde op 24 april 1829 een transportakte (aktenr. 298, scan 57) op verzoek van Hermannus Willink en Gezina Schuldink. Het betrof de overdracht van hun aandeel in een gezamenlijk bezeten huis, schuur, varkenshok en gaarden, een perceel zaaijland op het zogenaamde Hag, zaailand op den Esch bij Melenbergh, een perceel hooiland de Wildemate en een perceel hooiland de Bleekstede aan hun broer en zwager Hendrik Schuldink te Ane. De gezamenlijke boedel betrof de erfenis van hun ouders Jannes Schuldink en Geertruid Reerink.

In 1832 was het huis en erf eigendom van de erfgenamen van Jannes Schuldink en Truite Reerink. Zij waren op 19 mei 1797 getrouwd in de kerk van Hardenberg. Truite was anderhalf jaar na haar man overleden, op 31 mei 1826. Hun kinderen waren hun erfgenamen in 1832. Het erf, gelegen in het zgn. ‘Hag’, was toen geregistreerd in sectie F no. 796 op legger nr. 400. Oudste zoon Hendrik Schuldink was op 9 september 1831 te Gramsbergen getrouwd met Berendina Koers uit Emlichheim. 

Fragment van eerste kadastrale kaart, anno 1832.

In 1874 boedelscheiding. Over op 1981/20.
Legger 1981/20: Eigendom van Jan Hendrik Hendriksz. Schuldink en echtgenote Jennigje Lichtenberg (zie register van overschrijving hypotheken, deel 27, nr. 924). Zij waren getrouwd op 20 juni 1873 te Gramsbergen.

Op 29 januari 1874 verleed notaris J.G. Troost te Heemse een akte van boedelscheiding, op verzoek van landbouwer Jan Hendrik Schuldink Hzn. te Ane, landbouwer Egbert Derks en echtgenote Jennegien Schuldink aan ’t kanaal te stad Hardenberg, landbouwer Johannes Meijerink en echtgenote Geertruid Schuldink te Coevorden en landbouwer Frederik Schuldink te Ane. Zij waren de erfgenamen van Hendrik Schuldink Jzn. en echtgenote Berendina Koers die respectievelijk in 1871 en 1873 gestorven waren. Tot de gezamenlijke boedel behoorde o.a. de boerderij op het kadastraal perceel sectie F-796 (aktenr. 108, scan 55).

Fragment van kadastrale minuutkaart, ca. 1880.

Legger 2022/26: zie register van overschrijving deel 28, nr. 368. Huisnr. B-23. Huis, erf, met schuur en varkenshok. In 1885 herbouw. Over op 2022/37.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1885. Sectie F-2505 (voorheen F-796).

Legger 2022/37: nieuwe sectie F-2505, huis, schuur, bakhuis en erf. In 1913 bijbouw. Over op 2022/41.
Legger 2022/41: huis, schuren, bakhuis en erf. In 1914 bijbouw en redres. Over op 2022/43.
Legger 2022/43: nieuwe sectie F-2923, huis, schuren en grasland. In 1920 boedelscheiding. Over op 4054/30.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Fragment van kadastrale veldkaart.

Legger 4054/30: Eigendom van de gebroeders Hendrik, Hendrik Jan,, Seine en Johannes Schuldink J.H.zn. In 1929 bijbouw. Over op 4054/40.
Legger 4054/40: In 1946 opgegaan in de ruilverkaveling.

Het is nu geadresseerd aan de Engeland 6 en bekend als bed & breakfast ‘erve ’t Hacht‘.