In 1832 was het huis en erf eigendom van Roelof Vasse te Stad Hardenberg. Het erf was geregistreerd als sectie F-195 op legger nr. 446, maar is inmiddels verdwenen. Het lag in de hoek van de Keukenweg en de Anereschweg.

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832 (sectie F-195).

Roelof Vasse verkocht het Huisjes in 1851 (St. 73/27). Over op:
Legger 911/1: Eigendom van Anna Geertruid Assen, weduwe van Albert Huisjes.
Albert Huisjes was op 14 januari 1838 overleden in Ane. In 1856 volgde een boedelscheiding (St. 75/7). Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856.

Legger 911/6: Nieuwe sectie F-1779. Eigendom van Anna Geertruid Huisjes-Assen. Zij verkocht het in 1860 (St. 73/35). Over op:
Legger 1210/5: Eigendom van Jan Harmen Huisjes en echtgenote Wibbegien Bosch. Zij waren op 5 mei 1860 te Gramsbergen getrouwd (zie register van overschrijving hypotheken, deel 155, nr. 50). De boerderij stond indertijd bekend als huisnr. B-12 in Ane. In 1891 volgde verkoop (St. 73/16). Over op:
Legger 2460/28: Eigendom van Ebbegien Bosch, weduwe van Gerrit Hekman en consorten. In datzelfde jaar 1891 volgde sloop van boerderij en erf, waarna het perceel in gebruik werd genomen als weiland.