In 1832 was het huis en erf eigendom van Fennechien Nijsink, de weduwe van Hendrik Egberts Kamphuis. Hij was al op 14 november 1818 te Ane overleden. Hendrik en Fennigje waren getrouwd op 4 mei 1803 in de kerk te Hardenberg.

Registratie van het huwelijk door schout J.G. Pruim, 4 mei 1803.

Het erf, gelegen in de zgn. ‘Achterhoek’, was geregistreerd in sectie F no. 539 op legger nr. 222.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Notaris Willem Swam verleed op 11 april 1859 een akte van boedelscheiding, op verzoek van Jan Hendrik Kamphuis te Ane en Gerrit Kamphuis te Collendoorn. Zij verklaarden de gezamenlijk bezeten nalatenschap van hun ouders Hendrik Kamphuis en Fennegien Nijzink te willen verdelen. Tot de onroerende goederen behoorde de boerderij op sectie F-539. Deze werd toebedeeld aan Jan Hendrik Kamphuis (aktenr. 2566).

Legger 1138/10: Eigendom van Jan Hendrik Kamphuis en echtgenote Asselina Meijerink. Zij waren getrouwd op 20 juli 1835 te Gramsbergen. Zij zouden worden opgevolgd door hun zoon Hendrik Jan Kamphuis die op 23 mei 1860 te Gramsbergen trouwde met Geziena Reinders uit Anevelde (zie register van overschrijving hypotheken deel 16, nr. 847).
Legger 1138/3: Huisnr. B-22. Huis, schuur en erf. In 1900 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1900 (sectie F-2635).

Legger 1138/26: Nieuwe sectie F-2635. Huis, schuur en erf. In 1905 boedelscheiding. Over op:
Legger 3405/30: Huis, schuur, erf en kookhuis. In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1915 (sectie F-2635).

Legger 3405/35: In 1915 successie. Over op:
Legger 3535/32: Eigendom van Jan Hendrik Kamphuis en echtgenote Aaltje Kamphuis. Zij waren op 10 mei 1907 getrouwd in ’t gemeentehuis te Heemse. In 1926 herbouw en stichting. Over op:
Legger 3535/38: Huis, schuren en erf. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1946.

Legger 3535/41: Sectie F-3258. Boerderij en grasland. In 1948 successie. Over op:
Legger 5252/2: Eigendom van Hendrikus Ramaker G.J.zn. en Hendrik Jan Ramaker (zie register 50 van overschrijving hypotheken deel 1, nr. 2709 en 2710). Sectie F-3258. In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 5309/2: Eigendom van Hendrikus Ramaker G.J.zn. en Arendina Meilink. Zij zijn op 10 mei 1935 getrouwd in Hardenberg. In 1957 stichting. Over op:
Legger 5309/6: In 1959 herbouw. Over op:
Legger 5309/7: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 5309/8: Sectie F-3666. In 1971 stichting. Over op:
Legger 5309/9: Ane, huisnr. B-38. Huis, schuren, erf, grasland. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 6687/1: Eigendom van G.J. Ramaker. In 1978 stichting. Ane, huisnr. B-38.