In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hermannus Willink en echtgenote Jennegien Westerman. Zij waren op 1 mei 1831 getrouwd te Gramsbergen. Het erf lag aan het zgn. Het Enge Steegjen en was geregistreerd in sectie F-201 op legger nr. 481.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie F-201).

Op legger 481, regel 2, zien we dat het huis bekend stond als B no. 10 in Ane, eigendom van Hermannus Willink.

Notaris Swam verleed op 29 juni 1852 een akte van boedelscheiding. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf op sectie F-201 (aktenr. 1913).

Op 12 juli 1852 verleed notaris Willem Swam te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hermannus Willink. Deze verklaarde 2000 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Berend Tiebert te Duits Wielen. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij zijn vastgoed, waaronder het huis en erf op het Woertman (sectie F-201) (aktenr. 1920).

In 1879 volgde een verklaring, waarna het perceel overging op legger 2303/1.

Uit legger 2303 regel 1 blijkt dat het Woertman eigendom was geworden van de gebroeders Gerrit Willem en Jan Willink (zie register van overschrijving hypotheken deel 288, nr. 64). In 1882 volgde successie. Over op 2546/2.

2546/2 Gerrit Willem Willink (register 50, deel 3, nr. 1287). In 1895 volgde gedeeltelijke sloop. Over op 3005/1.

3005/1 Gerrit Willem Willink en echtgenote Johanna Timmermans. Zij waren in 1891 getrouwd. Zij was weduwe van Jan Marsman die in 1890 te Ane overleden was. Na het overlijden van Gerrit Willem Willink verviel de eigendom deels op zijn weduwe en deels op haar voorkinderen uit het eerste huwelijk met Marsman. Zodoende werden Albert, Gerrit Jan, Hendrik Jan, Jan Hendrik en Mannes Marsman mede-erfgenamen.

De boerderij in de Aner Esch bestond aan het begin van de twintigste eeuw uit een huis, schuren, kookhuis en erf, bekend als sectie F-2598. In 1904 werd een schuur bijgebouwd en in 1931 vond een verbouwing plaats. Over op 4738/12.

Fragment van hulpkaart, anno 1895.

4738/12: Sectie F-2598. Huis, schuren, kookhuis en erf. Eigendom van Albert Marsman, landbouwer te Ane, huisnr. B-16 en echtgenote Gezina Schonekamp. Zij waren op 29 mei 1903 getrouwd in ’t gemeentehuis te Heemse (zie register van overschrijving hypotheken deel 806, nr. 134). 

Fragment van hulpkaart, anno 1904, na bouw van nieuwe schuur.

Het perceel ging in 1946 mee met de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946, na ruilverkaveling (sectie F-3458).

Legger 4738/15: Nieuwe sectie F-3458. Boerderij, erf, bouwland en weiland. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 5347/2: Eigendom van landbouwers Gerrit Jan Marsman en Jan Marsman (ieder de helft). In 1958 boedelscheiding. Over op:
Legger 4739/20: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Marsman en echtgenote Margje Kuik te Ane B-21. In 1963 splitsing. Over op:
Legger 4739/27: In 1964 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie F-3651).

Legger 5941a/3: Nieuwe sectie F-3651. Huis, schuren en grasland. Eigendom van landbouwer en melkventer Gerrit Jan Hutten (geb. 13-01-1897). In 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 6559/2: Eigendom van landbouwer J. Hutten. Vruchtgebruiker: Berendina Timmer, weduwe van Gerrit Jan Hutten. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1981 (sectie F-4035).

Legger 7949/1: Nieuwe sectie F-4035. Huis, erf, schuren en grasland aan de Keukenweg 2. Eigendom van landbouwer J. Hutten.

Kadastrale hulpkaart, anno 1998 (sectie F-4190).