Notaris Antoni van Riemsdijk verscheen op 30 juni 1823 op het erfjen het Thielen op het Zwarte Water, numero 16, te Ane. Hij deed dat op verzoek van Jan Timmer, weduwnaar en boedelhouder van wijlen Lubbertha Thielen, wonende op het voorzeide erfjen het Thielen. Hij was vader van twee minderjarige kinderen: Roelof en Jan Hendrik Timmer. Zij bezaten een oprecht derde gedeelte van het erfjen het Thielen op het Zwarte Water, te Ane, bestaande uit deszelfs behuizinge numero 16, met grond en wheere, met de daartoe gehorende gaarden (aktenr. 310, scan 128).

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Jan Timmer en diens tweede echtgenote Jennegien Tielen. Jan was geboren aan de Heesterkante en op 9 juni 1783 gedoopt in de reformierte kirche te Emlichheim. Op 10 juni 1815 was te Gramsbergen zijn eerste huwelijk voltrokken met Lubbarta Tielen. Zij was afkomstig uit de Meene. Ze kregen twee zoons: Roelof (1816) en Jan Hendrik (1821), maar Lubbarta stierf in 1822. Daarna hertrouwde de jonge weduwnaar Jan Timmer met zijn schoonzusje Jennegien. Dat huwelijk vond plaats op 24 juli 1823 in Gramsbergen. Uit dit huwelijk werd zoon Berend geboren in 1825.

Het erf Zwarte Water was in 1832 geregistreerd als sectie F-189 op legger nr. 440.

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832.

In 1856 vond een boedelscheiding plaats, waarna het kadastraal overging op legger 440, regel 22 met het nieuwe sectienummer F no. 1765. Die wijziging leverde onderstaande kaart op, anno 1857. Daarna ging het perceel over op legger 978, regel 23.

Fragment van hulpkaart, anno 1857.

Het erf was toen eigendom van Jan Timmer en mede-eigenaar, oudste zoon Roelof Timmer, en stond bekend als huisnr. B-14.

Notaris Gerard de Meyier verleed op 18 december 1879 een hypotheekakte, op verzoek van landbouwer Roelof Timmer. Deze verklaarde 1400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landeigenaar Derk Zweers Bzn en mej. Gerritdina Zweers, beiden te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en rente stelde hij zijn eigendommelijke huis en erf, met bouw-, wei- en hooiland, staande en gelegen te Ane, sectie F-1765 c.s. (aktenr. 205).

Legger 2383/7: Eigendom van Roelof Timmer en Berend Jan Timmer; huisnr. B-14, dj. 1892 verk. Over op:

V.l.n.r.: Magrita Timmer (1889-1964), Johanna Hellendoorn (1867-1945, echtgenoot van Berend Jan Timmer) en Roelofje Timmer (1894-1926).

Legger 1736/20: Huisnr. B-14, huis en erf, dj. 1908 stichting. Over op:
Legger 1736/38: Hendrik Jan Waterink, landbouwer te Anevelde, sectie F-1765, huis, schuur en erf. Dj. 1910 verbouw en hermeting. Over op:
Legger 1736/39: Nieuwe sectie F-2787, huis, schuur en bouwland, dj. 1915 successie. Over op:

Fragment van hulpkaart, anno 1908.
Fragment van veldwerkkaart, anno 1908, met de afmetingen van huis en schuur op perceel F no. 2787.

Legger 1652/146: Eigendom van Hendrik Jan Waterink, landbouwer te Anevelde. Huis, schuur en bouwland. Dj. 1916 boedelscheiding. Over op:
Legger 3734/75: Eigendom van Lucas Waterink en Jennegien Reinders. Dj. 1937 sloop en herbouw. Over op:
Legger 3734/176: Huis, schuur en bouwland, over op:
Legger 4950/98: Opgenomen in de ruilverkaveling, nu nabij Keukenweg 3.

Kadastrale veldwerkkaart na ruilverkaveling, anno 1946 (sectie F-3471).

Legger 4950/133: Nieuwe sectie F-3471. In 1947 successie. Over op:
Legger 5002/24: Eigendom van de broers Gerrit Jan en Hendrik Jan Waterink, beiden voor de helft. In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 4959/123: Eigendom van Gesina Lubberta Johanna Ruitman (weduwe van Jan Hendrik Leemgraven Slingenbergh) enerzijds en Hendrikje Leemgraven Slingenbergh (weduwe van Gerrit Jan Waterink) anderzijds (zie register van overschrijving hypotheken deel 929/37). 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1940 (sectie F-3471).

Legger 4959/123: In 1974 stichting. Over op:
Legger 4959/179: In 1981 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 7527/21: Eigendom van Hendrikje Leemgraven Slingenbergh, weduwe van Gerrit Jan Waterink. Sectie F-3471. Verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1981 (sectie F-4014).

Legger 7527/39: Nieuwe sectie F-4014 aan de Keukenweg. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op 8404/2.

Kadastrale hulpkaart, februari 1987 (sectie F-4087).

Legger 8404/2: Nieuwe sectie F-4087. Huis, schuren en weiland aan de Keukenweg 3. Eigendom van plantsoenmedewerker Gerrit Willem Lennips (zie register van overschrijving hypotheken deel 5099/40) (later sectie F-4135).