Op 13 april 1792 verleed verwalter schout G.J. Crull een hypotheekakte op verzoek van Derk Nijland en echtgenote Geertien Nijland, woonachtig te Ane. Zij hadden 100 carolyguldens geleend van Berend Assies op ’t Anerveen. Tot onderpand stelden ze hun eigendommelijk woonhuis, met den gaarden, genaamd Claas Nijland, gelegen te Aane, naast het Kloosterland en Schutten.

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 22 augustus 1821 een akte op de katerstede het Klaas, numero 45 te Aane. Hij verbleef die dag in het woonhuis van Gerrit Jurriƫns, weduwnaar en boedelhouder van Jennegien van den Berg. Gerrit was vader en voogd over de minderjarige kinderen Fennegien (11 jaar), Jennegien (8 jaar ) en Geertruid (4 jaar). Die dag maakte de notaris een boedelinventaris op. Tot de onroerende goederen behoorde de katerstede, gelegen aan de Schutten-Steege, tusschen de erfjes het Schutten en het Kloosters, en bestaande uit deszelfs behuizinge no. 45 en nagenoeg 21 vierkante Nederlandsche roeden, 28 dito ellen, 91 dito palmen, 59 dito duimen en 50 dito streepen (drie schepels) gaardenland, links en rechts dezelve behuizinge (aktenr. 110, scan 147).