In 1832 was het huis en erf eigendom van Jennegien Stegeman, de weduwe van Egbert Kleinebuul (geboren Slingenberg). Zij waren op 21 april 1809 te Heemse getrouwd. Egbert was op 13 mei 1830 overleden. Het erf Kleinebuul was geregistreerd in sectie F-900 op legger nr. 232.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Swam uit Gramsbergen bevond zich op 5 september 1834 op het erve Kleinebuul. Die dag hanteerde hij de veilinghamer voor de openbare verkoop van iemen, op verzoek van landbouwer Jan van Aans (bijenkorven) (aktenr. 577).

In 1853 vond een boedelscheiding plaats. Over op:
Legger 973/1: Eigendom van Jan Hendrik Kleinebuul en echtgenote Johanna Geziena Klinge. Zij waren op 11 mei 1844 te Gramsbergen gehuwd (zie register van overschrijving hypotheken, deel 105/72). Huisnr. B-33 te ‘Engeland’. In 1896 boedelscheiding. Over op:
Legger 2500/3: Eigendom van Jennegien Kleinebuul en echtgenoot Albert Altena. Zij waren op 28 september 1867 getrouwd te Gramsbergen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 424/16). Zij werden opgevolgd door hun zoon Hendrik Jan Altena die op 16 mei 1902 te Gramsbergen trouwde met Jennigje Ribberink uit Collendoorn. In 1909 stichting en vereniging. Over op 2500/19.
Legger 2500/19: Huisnr. B-33. Sectie F-900. Huis, schuren en erf. In 1910 bijbouw en hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

Legger 2500/20: Nieuwe sectie F-2799. In 1930 verbouw. Over op:
Legger 2500/26: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie F-3307).

Nieuwe sectie F-3307 aan de Nieuwlandweg.
Legger 2500/29: In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 5194/4: Eigendom van Albert Altena en echtgenote Fennechien Berendina Hans. Zij waren getrouwd op 10 november 1933 te Gramsbergen. Sectie F-3307. In 1958 aanbouw.

Kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie F-3307).
Kadastrale hulpkaart, juli 1981 (sectie F-3929).
Kadastrale hulpkaart, februari 1993 (sectie F-4123).
Kadastrale hulpkaart, maart 1997 (sectie F-4158).
Kadastrale hulpkaart, juni 1998 (sectie F-4182).