De griffier van ’t Hardenbergs Vredegerecht, J.G. Crull, registreerde op 30 december 1811 een overdrachtsakte op verzoek van landbouwer Willem Habers te Ane, linnenwever Hendrikus Lotterman en diens echtgenote Willemine Middendorp te Heemse en dagloner Jan Ensink en diens echtgenote Gerridina Luikeshof te Hardenberg, gezamenlijk in kwaliteit als erfgenamen van landbouwer Jan Kwant te Ane. Zij verklaarden bij publieke veiling van 18 juli 1811 voor 1031 guldens en 6 stuivers aan landbouwer Willem Habers senior te Ane hun gezamenlijk bezeten woonhuis, het Kwants genaamd, no. 42, alsmede vijf dagwerken hooiland, kennelijk staande en gelegen te Aane (aktenr. 127, scan 211).