Legger 4739/6: Sectie F-288. Bouwland. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Marsman en echtgenote Margje Kuik. Zij zijn op 8 november 1935 getrouwd in Gramsbergen. In 1935 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de bouw van een nieuwe boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1936 (sectie F-288).

Legger 4739/13: Sectie F-288. Huis en bouwland op den Aner-Esch. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1947 (sectie F-3456)

Legger 4739/16: Sectie F-3456. Boerderij, schuren, erf en bouwland aan den Rijksweg.

Kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie F-3456).
Kadastrale hulpkaart, anno 1983 (sectie F-4069).
Kadastrale hulpkaart, anno 1987 (sectie F-4084).