In 1905 werd een nieuwe boerderij gebouwd op de oorspronkelijke kadastrale percelen sectie F-160 en F-161.

Kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie F-2681).


Legger 3430/1: Nieuwe sectie F-2681. Huis en bouwland. Eigendom van Johanna Timmermans, weduwe van Gerrit Willem Willink en mede-eigenaresse Fennegien Haandrikman, weduwe van Gerrit Jan Stegeman. In 1914 verkoop. Over op:
Legger 3747/19: Eigendom van landbouwer Jan Willem Kamphuis en echtgenote Berendina Roelofina Beenen. In 1921 stichting. Over op:
Legger 3747/21: Sectie F-2681. Huis, schuur en bouwland. In 1923 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1923 (sectie F-3041)

Legger 3747/23: Nieuwe sectie F-3041. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1942 stichting. Over op:
Legger 3747/32: Sectie F-3041. Twee huizen, schuur, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1947 (sectie F-3457)

Legger 3747/34: Nieuwe sectie F-3457. Boerderij, erf en bouwland aan de Rijksweg. In 1948 splitsing. Over op:
Legger 3747/35: Sectie F-3457. In 1949 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1949 (sectie F-3549).

Legger 5221/4: Nieuwe sectie F-3549. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van landbouwer Hendrik Kamphuis en echtgenote Leentje van Faassen te Ane B-20. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5221/7: Sectie F-3549. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1978 splitsing perceel. Over op:
Legger 5221/8: In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 7550/3: In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie F-4038)

Legger 7550/6: Nieuwe sectie F-4038. Huis, erf, schuren en grasland aan de Löstersweg 3. In 1982 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1983 (sectie F-4068).

Legger 7550/7: Nieuwe sectie F-4068. Huis, schuren en grasland.

Kadastrale hulpkaart, september 1991 (sectie F-4116)