Notaris Willem Swam registreerde op 17 juni 1828 twee testamenten op verzoek van Albert Beltman en echtgenote Jennegien Westerman. Zij verklaarden dat ze drie in leven zijnde kinderen hadden en ze wilden de getrouwe zorgen van zoon Gerrit Beltman belonen door hem vooraf een legaat te geven van een vierde gedeelte van alles wat zij bij overlijden zouden nalaten, naast diens wettelijke erfportie (aktenr. 266).

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Albert Gerritsz. Beltman en Jennigjen Hendriks Westerman. Zij waren op 4 juni 1797 getrouwd te Hardenberg. Vooraf, op 3 mei, had schout J.G. Pruim hun huwelijksvoorwaarden geregistreerd.

Voltrekking huwelijk van Albert Beltman en Jennegien Westerman op 4 juni 1797.

Albert overleed op 11 maart 1832. Het erf in de zgn. ‘Keuterhoek’ was geregistreerd als sectie C-370 op legger nr. 26. 

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832, met sectie C-370: Beldman.

In 1856 ‘mark’ (75/10). Over op legger 26/21. Nieuw sectie C-599. Eigendom van zoon Gerrit Beltman en echtgenote Janna Valkman (huisnr. B-50). Zij waren op 19 juni 1828 getrouwd te Gramsbergen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856. Sectie C-370 is C-599 geworden.

Vervolgens vererfde het Beldman op zoon Hermannus Beltman en echtgenote Jennegien Grimmerink. Zij trouwden op 1 juni 1876 te Gramsbergen.
In 1864 verkoop, over op 542/39. Huisnr. B-49. Zie register van overschrijving (hypotheken) deel 183, nr. 36 en 37. In 1877 bijbouw.

Nieuwe sectie C-1087: huis, erf, schuur, stookhut en varkenshok. Over op 2016/21.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877. Sectie C-599 is C-1087 geworden.
Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1882, met sectie C-1087.

Legger 2016/21: Eigendom van broer Albert Beltman en Zwaantje Beenen. Mede-eigenaren zijn schoonzoons Gerrit Jan Stegeman (gehuwd met Johanna Beltman) en Gerrit Bosch (gehuwd met Geesjen Beltman).

Op 30 mei 1883 begon notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen met de boedelbeschrijving van alle roerende en onroerende goederen die hebben behoord tot de huwelijksgemeenschap tussen Gerrit Beltman en Janna Valkman. Tot de boedel behoorde het erve op sectie C-1087, de onverdeelde helft in de zgn. Willinkstiende en een begraafplaats op het kerkhof te stad Hardenberg (aktenr. 2374).

Op 14 augustus 1886 verleed notaris Rambonnet te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Albert Beltman te Ane. Hij verklaarde 4000 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Jan Harm van der Scheer op de Kleine Scheer onder Coevorden. Als onderpand stelde hij zijn onroerende goederen, waaronder zijn huis, schuur en erf, sectie C-1087 (aktenr. 37).

In 1891 sloop van de boerderij, waarna alleen stookhut en varkenshok resteren. Vervolgens wordt de boerderij herbouwd in 1892 en 1894. Nieuwe sectie C-1261.

Op de voorgevel van de huidige boerderij (nu woonhuis) is in muurankers het jaartal ‘1892’ weergegeven.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894. Mooi is te zien dat de nieuwe boerderij haaks is gebouwd op het oorspronkelijke grondwerk. Sectie C-1087 is C-1261 geworden.
Fragment van kadastrale schets, anno 1942, met rechts het ‘afwateringskanaal’ van de Vecht.

In 1903 volgde een boedelscheiding. Over op 3292/16.

Legger 3292/16: Eigendom van Gerrit Jan Stegeman en Johanna Beltman, en Zwaantje Beltman-Beenen.
In 1903 bijbouw. Over op 3292/24.
In 1904 sloop en stichting. Over op 3292/26.
In 1930 successie. Over op 3361/21.

Legger 3361/21: Eigendom van Gerrit Jan Stegeman en Johanna Beltman. Zij waren op 5 juli 1894 getrouwd te Gramsbergen en kregen 12 kinderen.
In 1931 stichting schuur. In 1936 verbouw. In 1938 bijbouw. In 1941 inwendige verbouwing.
In 1943 boedelscheiding. Over op 5069/12.

Legger 5069/12: Eigendom van Albert Stegeman en Hendrik Stegeman, met recht van bewoning door weduwe Johanna Stegeman-Beltman.
In 1943 stichting gierkelder. In 1948 vernieuwing.
In 1959 stichting noodwoning.
In 1960 ingebracht in firma. Over op 5796/11.

Legger 5796/11: Eigendom van firma gebroeders A. en H. Stegeman, gevestigd te Gramsbergen, met de firmanten Albert Stegeman (geb. 12 september 1908) en Hendrik Stegeman (geb. 8 mei 1910).
In 1960 splitsing. Over op 5796/28.
In 1961 verkoop. Over op 5314/35.

Legger 5314/35: Eigendom van Hermannes Heijink (geb. 01-01-1911) en Jennegien Dommerholt. Nieuwe sectie C no. 1930, later sectie H no. 285 en uiteindelijk sectie H no. 458.
Eigendom van Jan Heijink (geb. 20 september 1941).

Het erf is nu geadresseerd aan de Marsweg 6, het zalencentrum De Anerhof (de Oale Delle).

Woonhuis van de familie Heijink op ’t oude erve Beldman, anno 2018.