Oudste zoon, timmerman Albert Melenberg, trouwde op 19 maart 1783 te Hardenberg met Janna Munnikemeijer uit Lutten. Nog datzelfde jaar, op 28 december, werd hun zoon Egbert gedoopt. Albert stierf jong, waarna zijn weduwe op 25 november 1787 te Hardenberg hertrouwde met Hendrik Kampherbeek uit Baalder.

Schout J.G. Pruim registreerde op 30 april 1796 een hypotheekakte op verzoek van Hendrik Kamferbeek en echtgenote Janna Munnikemeijer, landbouwers op de Melenberg te Ane. Zij verklaarden 400 carolyguldens schuldig aan Antoni Santman te stad Hardenberg. Ze stelden vier dagwerken hooiland, genaamd Passiesmaate, c.s. tot onderpand.

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 6 mei 1826 een hypotheekakte op verzoek van Egbert Melenberg en echtgenote Fenne Koers. Zij verklaarden 500 gulden te hebben geleend van Jan Santman Derkszoon junior te stad Hardenberg. Als onderpand voor dat geldbedrag en de daarover verschuldigde rente stelden ze een woonhuis en schuur met derzelver grond en wheere op den zogenaamden Melenberg getekend numero 11 oud en no. 15 nieuw, door hun comparanten wordende bewoond en gebruikt, met eenen daarbij en aangelegenen gaarden, hebbende ten oosten de Groote Bongertjes van het erve en goed Veltinkveld en ten westen het zogenaamde Eschsteegjen, mitsgaders een-vijfde van een vol whaardeel in de gemeene markte van Ane en Anevelde (aktenr. 550, scan 141).

In 1832 was het huis en erf, gelegen in ’t Engeland, eigendom van landbouwer Egbert Melenberg en echtgenote Fennigjen Koerts of Tibben. Zij waren op 19 augustus 1809 te Heemse getrouwd.

Het erf Melenberg, gelegen aan ’t zgn. ‘Kleine Steegje in den Agterhoek’ was geregistreerd in sectie F-496 op legger nr. 290.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Albert Melenberg volgde zijn ouders op als eigenaar van de boerderij. Hij was op 26 augustus 1810 geboren en op 2 september gedoopt in de kerk te Gramsbergen. Hij trouwde op 11 mei 1839 in Gramsbergen met Fennegien Rerink uit Emlichheim. Zij overleed jong, op 31 maart 1847, waarna Albert op 13 februari 1851 hertrouwde met Hillegien Habers. In 1856 volgde een boedelscheiding. Over op 290/19.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856. Sectie F-496 is gewijzigd in F-1749.

Legger 290/19: Nieuwe sectie F-1749. In 1859 verkoop. Over op:
Legger 1269/1: Eigendom van Albert Melenberg. Sectie F-1749. Huis, schuur en erf.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1873. Sectie F-1749 is gewijzigd in F-2177.

In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 1929/11: Eigendom van Albert Melenberg (zie register van overschrijving hypotheken deel 247, nr. 70). Nieuwe sectie F-2177. Huis en erf. In 1874 verkoop. Over op:
Legger 1930/20: Sectie F-2177. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Melenberg, echtgenoot van Jennegien Gieljan. Zij waren op 10 mei 1879 te Gramsbergen getrouwd. Huisnr. B-19. In 1877 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1889.

Legger 1930/27: Nieuwe sectie F-2234. Huis, schuren en erf. Huisnr. B-19.
Legger 1930/35: Nieuwe sectie F-2549. Huis, schuren, kookhuis en erf. In 1911 herbouw schuur. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1911 (sectie F-2549).

Legger 1930/49: Huisnr. Ane B-25. In 1927 stichting. Over op:
Legger 1930/53: Sectie F-2549. Huis, schuren en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie F-3392).

Legger 1930/56: Eigendom van Albert Melenberg, Willem Melenberg, Fennegien Melenberg en Gerrit Jan Melenberg, ongehuwde kinderen van Hendrik Melenberg en Jennegien Gieljan. Boerderij, erf, bouw- en weiland. Sectie F-3392. In 1950 stichting en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1951 (sectie F-3392).

Legger 1930/58: In 1970 verbouw. Over op:
Legger 1930/59: In 1972 afgifte legaat. Over op:
Legger 6439/4: Eigendom van Jan Albertsz. Ramaker en echtgenote Gerritdina Brink, wonend te Ane B-29.

Kadastrale hulpkaart, mei 1974 (sectie F-3771).
Kadastrale hulpkaart, 11 mei 1983 (sectie F-3771).