Op 12 november 1818 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van willigen boomen op het erve Grotebuil, op verzoek van landbouwer Derk Grotebuil aldaar (aktenr. 181).

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Derk Grootebuul. Het erf was geregistreerd in sectie F-894 op legger nr. 143. Derk Jan Buul was op 10 april 1818 te Gramsbergen getrouwd met Fennegien Wolbink. 

Trouwakte van Derk Jan Buul en Fennegien Wolbink, anno 1818.
Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Op 25 oktober 1838 werd door notaris Swam te Gramsbergen een hypotheekakte geregistreerd. In die akte verklaarde Derk Grotebuul te Ane dat hij duizend gulden had geleend van belastingcommies Fokke Pietersz Leertouwer uit Bergentheim. Als onderpand stelde hij zijn huis, grond en wheere, genaamd het erve Grotebuultezamen groot twee bunders, negen roeden en twintig ellen, beland ten oosten de stege, ten westen het erve Kleinebuul, ten zuiden het zaaijland van hetzelve en ten noorden de waterleiding het Ziel, bekend bij het kadaster onder sectie F numero‚Äôs 892, 893, 894 en 895.

Op 2 juli 1857 maakte notaris Swam een boedelinventaris op.

Notaris Willem Swam verleed op 8 januari 1858 een akte van boedelscheiding, op verzoek van de nagelaten kinderen van wijlen Derk Grootebuul en Fennegien Wolbink. Zij waren resp. op 29 mei 1844 en 24 juli 1842 overleden. Tot de boedel behoorde o.a. een woonhuis en schot, op sectie F-894 met een geschatte waarde van zo’n 433 gulden. Echter, de kinderen waren het niet met elkaar eens en daarom was de notaris genoodzaakt de boedelverdeling te staken (aktenr. 2479).

Legger 1228/5: Eigendom van Jan Harm Grootenbuul, landbouwer te Ane. Hij bleef lang ongetrouwd en verkocht de boerderij in 1867. Tien jaar later zou hij, op 58-jarige leeftijd, trouwen met Geesien Nijeboer van de Ballast onder Coevorden.  Over op:
Legger 1571/2: Sectie F-894. Huis en erf met schuurtje. Huisnr. B-32. Eigendom van Jan Harmen Timmermans en echtgenote Jennigjen Welleweerd. Zie register van overschrijving deel 203 nr. 96. Zij waren op 17 april 1862 getrouwd te Heemse. Huisnr. B-32 te Ane. Sectie F-894. In 1880 herbouw boerderij. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1880.

Legger 1571/8: Nieuwe sectie F-2402. Huis en erf. In 1881 herbouw.

Op 14 november 1885 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Harm Timmermans te Ane. Hij verklaarde 1300 guldens te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Ale of Aaltje Diekhuis te Wilsum. Als onderpand voor het hypotheekbedrag en de te betalen rente stelde hij o.a. de boerderij op het perceel sectie F-2402 (aktenr. 2803).

Legger 1571/9: In 1887 verval vrijdom. Over op:
Legger 1571/11: In 1907 boedelscheiding. Over op 3237/15.
Legger 3237/15: Eigendom van Jan Timmermans en echtgenote Fennigje van der Velde. Zie register van overschrijving deel 514, nr. 99. Zij waren op 26 augustus 1898 te Gramsbergen getrouwd. Sectie F-2402.
Legger 5105/8: Eigendom van landbouwer en controleur Jan Harm Timmermans (geb. 19-11-1899), gelegen in ’t Engeland. Zie register van overschrijving deel 901, nr. 111. Sectie F-2402. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op 5105/21.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908.

Legger 5105/21: In 1971 verkoop. Over op 6384/4. 
Legger 6384/4: Eigendom van Jan Timmermans (geb. 31-08-1927). Zie register van overschrijving deel 1944 nr. 6. Sectie F-3306. In 1981 verkoop. Over op 7938/1. Ane, huisnr. B-47.

Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1981.

Legger 7938/1: Eigendom van Jan Timmermans en Berendina Geziena Haandrikman. Sectie F-3930. Het erve Grootebuul is nu geadresseerd aan de Nieuwlandweg 2.