In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Albert Pasjes en echtgenote Stientjen Roelofs. Zij waren op 16 april 1809 in ’t Duitse Laar getrouwd. Het erf Passien was geregistreerd in sectie F no. 905 op legger 333. Het bestaat niet meer.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 333/10: Eigendom van Albert Passies, opgevolgd door zoon Lucas Passies. Lucas was op 7 juli 1812 geboren in Ane en op 30 augustus 1848 te Gramsbergen getrouwd met Hermina Bos uit Emlichheim. Daags na de geboorte van hun zesde kind Harm, overleed Hermina in ’t kraambed. De kleine stierf dezelfde dag.

Notaris Willem Swam verleed op 3 maart 1855 een transportakte op verzoek van Stientjen Roelofs, de weduwe van Albert Pasjes. Zij verklaarde haar eigendommelijke onverdeelde halfscheid van o.a. de katerstede het Pasjes, bestaande in een woonhuis, schuur en varkenshok te Ane, sectie F-905, voor 700 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan Lucas Pasjes (aktenr. 2224).

Op 22 juni 1865 hertrouwde Lucas met Ale Slaa uit ’t Vorwald. Huisnr. B-36 te ‘Engeland’. In 1877 volgde een boedelscheiding. Over op 2208/5.
Legger 2208/5: Eigendom van Lucas Passies en Aaltje Slaa (zie register van overschrijving, deel 276, nr. 65). In 1891 verkoop. Over op 2680/7.
Legger 2680/7: Eigendom van Derk Bril en Diena Bosch. Zij waren op 22 maart 1883 te Gramsbergen getrouwd. Huisnr. B-36. In 1892 sloop. Over op 2680/9.
Legger 2680/9: Erf. In 1893 sloop en vereniging van percelen. Over op 2680/10. 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1893.

Legger 2680/10: Bouwland. Nieuw sectienr. F-2580.