Legger 769/23: Sectie F-1534. Veengrond in de Schans. Eigendom van landbouwer Hendrik Kampherbeek en consorten te Anerveen. In 1868 ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1868 (sectie F-2050).

Legger 769/31: Nieuwe sectie F-2050. Huis en erf. In 1870 verkoop. Over op:
Legger 1763/2: Sectie F-2050. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Geerts Follega, landbouwer te Follega. In 1872 verval vrijdom. Over op:
Legger 1763/5: Sectie F-2050. Huis en erf. Huisnr. B-80. In 1876 werd het huis gesloopt en even noordelijker werd een nieuwe gerealiseerd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie F-2217).

Legger 1763/9: Nieuwe sectie F-2217. Huis. In 1879 verkoop.

Op 12 juli 1879 begon notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen met de publieke verkoop van een boerenplaatsje in de Schans, gemeente Gramsbergen, kadastraal bekend als sectie F-2217. Hij deed dat in opdracht van Hendrik Geerts van der Bijl, landbouwer in ’t Friese Follega. Landbouwer Johannes Cornelis Helmich, landbouwer te De Schans, zette het perceel in met een bod van 1100 gulden. Twee weken later, bij de definitieve veiling, werd Helmich voor 1200 gulden eigenaar van het perceel. Deze verklaarde later de koop te hebben gedaan voor Jantje Habers te Ane, weduwe van Albert Hobers als vruchtgebruikster, en voor Gerrit Hamhuis, landbouwer te Ane als eigenaar (aktenr. 1506). Over op:

Legger 2340/4: Sectie F-2217. Huis. Eigendom van landbouwer Gerrit Hamhuis te Ane. In 1879 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1879 (sectie F-2384).

Legger 2340/8: Nieuwe sectie F-2384. Huis.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 8 mei 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Hamhuis te Ane en van Jantje Habers, weduwe van Albert Hobers te Ane. Zij verklaarden gezamenlijk als ieder afzonderlijk 1300 gulden schuldig te zijn aan Roelof Meilink, veehouder te Ane. Als onderpand stelden ze hun vastgoed, waaronder sectie F-2384 (aktenr. 1725).

In 1882 verval vrijdom. Over op:
Legger 2340/10: Sectie F-2384. Huis. In 1886 verkoop.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen begon op 13 mei 1886 met de eerste openbare veiling van het huis en erf op sectie F-2384 van landbouwer Gerrit Hamhuis in De Schans (aktenr. 8). Veertien dagen later, op 27 mei, volgde de definitieve veiling en toewijzing, waarbij landbouwer Roelof Meilink te Ane het hoogste bod uitbracht.

Legger 2462/78: Sectie F-2384. Huis, weiland en water. Eigendom van landbouwer Roelof Meilink en echtgenote Arendina Waaijman. In 1887 bijbouw. Over op:
Legger 2462/99: Sectie F-2384. Huis. In 1888 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888 (sectie F-2538).

Legger 2462/105: Sectie F-2538. Huis. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 3676/5: Sectie F-2538. Huis. Eigendom van landbouwer Johannes Otter te Lutten. In 1911 verkoop. Over op:
Legger 3699/5: Sectie F-2538. Huis. Eigendom van landbouwer Hendrik Nijeboer te Ane (en mede-eigenaren Albertus Nijeboer, Willem Frederik Kampman en Lamberdina Nijeboer). In 1913 herbouw en bijbouw. Over op:
Legger 3699/7: Sectie F-2538. Huis. In 1915 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie F-2970).

Legger 3699/8: Nieuwe sectie F-2970. Huis, bouw- en weiland. In 1926 stichting. Over op:
Legger 3699/9: Sectie F-2970. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1931 verbouw. Over op:
Legger 3699/10: Sectie F-2970. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 4852/4: Sectie F-2970. Eigendom van landbouwer Albertus Nijeboer (geb. 29-03-1912) en echtgenote Willemina Leverink. In 1951 sloping en stichting. Over op:
Legger 4852/5: Sectie F-2970. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4852/6: Nieuwe sectie G-103. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Schansweg. In 1973 stichting. Over op:
Legger 4852/8: In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 4852/10: Nieuwe sectie G-347. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 4852/12: In 1979 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 4852/13: Nieuwe sectie G-456. Huis, schuren, erf, gras- en bouwland. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 7385/1: Sectie G-488. Huis c.s. Eigendom van pluimveehouder S. van der Velde aan de Schansweg 11 te Ane.