Legger 1151/11: Sectie F-1516. Veengrond in de Schans. Eigendom van verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Dedemsvaart. In 1870 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 13 oktober 1870 (sectie F-2099).

Legger 1151/14: Nieuwe sectie F-2099. Huis en erf. Eigendom van In 1873 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 1666/133: Eigendom van verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Dedemsvaart. In 1874 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1666/145: In 1875 verkoop.

Op 12 mei 1875 verleed notaris Van Barneveld te Gramsbergen de transportakte waarbij het huis en erf voor 1825 gulden werd verkocht.

Legger 2060/11: Sectie F-2099. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Johannes Cornelis Helmich en echtgenote Gesina Johanna Hemme. Zij zijn op 30 september 1875 getrouwd te Gramsbergen.

Twee dagen ervoor, op 28 september 1875, verrichtte notaris J.G. Troost een boedelinventarisatie op verzoek van landbouwer Johannes Cornelis Helmich te Anerveen, als weduwnaar van Antonia Tepperik en als vader en voogd over Gerharda Maria Helmich. Minutieus werden alle roerende en onroerende goederen, schulden en tegoeden geregistreerd. Tot de roerende goederen behoorden o.a. vijf kerkboeken, een kruisifiks (crucifix), een spinnewiel, haspel en krassen, een spiegel, drie schilderijen en een kabinetje. Tot de vaste goederen behoorde het huis en erf op sectie F-2099. Er was een hypotheek gevestigd ten gunste van Derk Jan Bosch te Gramsbergen ad 1825 gulden (aktenr. 412).

Huisnr. B-77. In 1879 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 30 augustus 1879 (sectie F-2360).

Legger 2371/3: Nieuwe sectie F-2360. Huis. Eigendom van Johannes Cornelis Helmich en consorten te de Schans. In 1879 redres. Over op:
Legger 2060/21: Eigendom van landbouwer Johannes Cornelis Helmich. In 1889 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2060/22: In 1891 redres. Over op:
Legger 2060/23: In 1894 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2060/24: Sectie F-2360. Huis en erf. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 2337/42: Eigendom van landbouwer Derk Jan Bosch en mede-eigenaar Geert Bosch te Anerveen. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 3363/3: Eigendom van landbouwer Willem Spijkers en echtgenote Geertruid ter Wijlen. Zij zijn op 29 juni 1894 getrouwd te Heemse. In 1906 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3363/12: In 1907 stichting. Over op:
Legger 3363/17: In 1908 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1908 (sectie F-2793).

Legger 3363/20: Nieuwe sectie F-2793. Huis, schuur en erf.

Kadastrale hulpkaart, juli 1910 (sectie F-2793).

In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1915 (sectie F-2793).

Legger 3363/21: In 1923 stichting. Over op:
Legger 3363/22: Willem Spijkers overleed op 58-jarige leeftijd, op 6 april 1926 te Ane. In 1928 stichting. Over op:
Legger 3363/23: Geertruid Spijkers-ter Wijlen overleed op 69-jarige leeftijd, op 28 september 1941, waarna de boedel gescheiden werd. Over op:
Legger 5019/8: Sectie F-2793. Huis, schuren en erf in de Schans. Eigendom van landbouwer Fredrik Spijkers en echtgenote Hendrikje Bolks. Zij zijn op 19 mei 1933 getrouwd te Gramsbergen. In 1950 aanbouw. Over op:
Legger 5019/9: In 1953 stichting. Over op:
Legger 5019/10: In 1957 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor het vernieuwen van de voor- en achtergevel. Over op:
Legger 5019/11: In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5019/12: Nieuwe sectie G-59. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Schansweg. In 1964 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor het veranderen van het woonhuis. Over op:
Legger 5019/14: Op 28 mei 1969 overleed Fredrik Spijkers. In 1969 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de verbouw van de woning. Over op:
Legger 5019/16: In 1970 boedelscheiding. Over op:
Legger 6342/1: Sectie G-59. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland te Ane B-140. Eigendom van schuurder W. Spijkers en echtgenote A. Leferink aan de Schansweg 14. In 1977 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de verbouw van de woning. Over op:
Legger 6342/2: In 1979 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 20 april 1979 (sectie G-399).

Legger 6342/3: Nieuwe sectie G-399. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres B-140 in Schansweg 14.