Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1879 (sectie F-2367).

Legger 2314/1: Sectie F-1519. Veengrond. Eigendom van Jan Reinink Wzn. In 1879 hermeting. Over op:
Legger 2373/3: Nieuwe sectie F-2367. Huis. Eigendom van landbouwer Jan Reinink Wzn. en consorten. In 1879 redres. Over op:
Legger 2314/2: Sectie F-2367. Huis. Eigendom van landbouwer Jan Reinink Wzn. en echtgenote Jennegien Plasman.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 1 mei 1880 een hypotheekakte op verzoek van Jan Reinink Willemszoon, landbouwer te De Schans. Deze verklaarde geleend geld schuldig te zijn aan Jannes Kieft, veehouder te Holtheme. Het ging om een bedrag van 1600 gulden. Als onderpand voor het geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. zijn huis, sectie F-2367, groot een are en vijfendertig centiaren (aktenr. 1708, scan 175).

In 1888 verval vrijdom. Over op:
Legger 2314/3: In 1898 verval vrijdom. Over op:
Legger 2314/4: In 1907 boedelscheiding. Over op:
Legger 3525/3: Sectie F-2367. Huis. Eigendom van landbouwer Jacob Fransen en echtgenote Geesje Reinink. Zij zijn op 21 maart 1907 getrouwd te Gramsbergen. In 1929 verbouw. Over op:
Legger 3525/10: Sectie F-2367. Huis en schuren in de Schans. In 1942 boedelscheiding. Over op:
Legger 5052/3: Sectie F-2367. Huis en schuren. Eigendom van landbouwer Pieter Fransen en echtgenote Janna Veltink. In 1955 sloping en herbouw. Over op:
Legger 5052/7: Sectie F-2367. Huis en schuren. In 1959 vertimmering, sloping en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie F-3600).

Legger 5052/8: Nieuwe sectie F-3600. Huis, schuren en bouwland. In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5052/9: Nieuwe sectie G-60. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Schansweg. In 1969 splitsing. Over op:
Legger 5052/11: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 6275/2: Nieuwe sectie G-287. Huis, tuin en schuur aan de Schansweg. Eigendom van timmerman Albert Jurjens aan de Schansweg 16.