Hendrik van de Haar, landbouwer, wonende op het erfjen het Snijders, numero 22, te Ane, verscheen op 21 april 1820 voor notaris Antoni van Riemsdijk te Hardenberg. Hij was ongehuwd en meerderjarig, gezond van lichaam en geest, althans voor zover de notaris dat kon bemerken. Die dag liet hij zijn testament vastleggen. Daarin legateerde hij zijn gehele nalatenschap aan zijn neef Klaas Snijders (zoon van Hendrik Snijders en Aaltje van de Haar) (aktenr. 156).

In 1832 was het huis en erf eigendom van de erfgenamen van landbouwer Hendrik Snijders (geb. van de Haar). Het erf was geregistreerd in sectie F no. 173 op legger nr. 420. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 420/8: sectie F-173, huis en erf; staat R, dienst 1839 no. 6, over op 503/9.
Legger 503/9: Eigendom van Klaas Snijders en echtgenote Geertjen Beltman. Zij waren getrouwd op 20 mei 1825 te Gramsbergen. In 1855 verkoop. Over op 989/7.
Legger 989/7: Eigendom van Hendrik Jan Lennips en mede-eigenaar.

Op 11 oktober 1855 bevond notaris Swam uit Gramsbergen zich op het erve Snijders in Ane ten behoeve van het opmaken van een boedelinventaris. Alle onroerende en roerende goederen werden opgeschreven (aktenr. 2282).

Notaris Willem Swam uit Gramsbergen verleed in 1856 een akte van boedelscheiding, op verzoek van de weduwe Geertje Snijders-Beltman, Jennegien Snijders en echtgenoot Hendrik Jan Lenneps c.s. De boedel bestond uit verschillende onroerende goederen, maar o.a. ook uit de boerderij op sectie F-173 (door Klaas Snijders ten huwelijk aangebracht). De boerderij met schuur en varkenshok werd toebedeeld aan Geertjen Beltman, weduwe van Klaas Snijders, en haar beide minderjarige kinderen (aktenr. 2347).

Legger 1079/3: Eigendom van Geertjen Beltman, weduwe van Klaas Snijders (en minderjarige kinderen). In 1856 boedelscheiding. Over op 1079/11.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856.

Legger 1079/11: Nieuwe sectie F-1758.

Op 25 april 1861 begon notaris Willem Swam te Gramsbergen met de eerste inzate van de publieke veiling van onroerende goederen van de erfgenamen van Klaas Snijders en Geertjen Beltman. Het eerste kavel betrof het erve Snijders, met het varkenshok en de gaarden om het huis, sectie F-1758. Enkele dagen later, op 30 april, vond ten huize van kastelein Hendrik Donker te Ane de definitieve veiling plaats, maar de verkopers besloten het perceel niet te gunnen (aktenr. 2698 en 2700).

Notaris Swam registreerde op 12 augustus 1862 de akte van boedelscheiding, op verzoek van Geertjen Beltman, weduwe van Klaas Snijders, Hendrik Jan Gerdinge en echtgenote Evertje Snijders en van kleermaker Gerhardus Hermannus Frijling en echtgenote Hendrikje Snijders te stad Hardenberg. Tot de onroerende goederen behoorde het woonhuis met grond en wheere het Snijders genaamd, met het daarbij staand varkenshok, benevens den gaarden om het huis, met den tiphoek. Het woonhuis werd toebedeeld aan weduwe Geertjen Snijders-Beltman (aktenr. 2802).

Legger 1423/1: Eigendom van Geertje Beltman, weduwe van Klaas Snijders (zie register van overschrijving hypotheken, deel 169, nr. 26). In 1870 verkoop. Over op 1740/3.
Legger 1740/3: Eigendom van Albert Hutten en echtgenote Hendrikjen Willink. Huisnr. B-8. In 1877 sloop schuren. Over op 1740/13.
Legger 1740/13: Nieuw sectienr. F-2233, huis en erf, huisnr. B-8. In 1886 verkoop. Over op 2462/84.
Legger 2462/84: Eigendom van Roelof Meilink en Arendina Waaijman. Zij waren getrouwd op 2 juli 1872 te Gramsbergen. In 1887 sloop. Over op 2462/98.
Legger 2462/98: In 1888 afbraak erf en vereniging van percelen. Over op 2462/102.
Legger 2462/102: Nieuw sectienr. F-2527, hooiland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888. Nieuw sectienr. F-2527 na afbraak van de boerderij.

Het verdwenen erf lag tussen de toenmalige Elzen Steeg en het Enge Steegje. Nu situeren we het tussen De Steeghe en de Anereschweg.