Kadastrale hulpkaart, 27 september 1856 (sectie F-1776)

In 1859 werd in opdracht van Berend Jan Wilpshaar en echtgenote Willemina Willems een nieuwe boerderij gebouwd op het kadastrale perceel sectie F-1776 aan de zgn. Elzensteeg of Elssteeg (verbasterd tot: ’t Elster of Tilster) te Ane.

Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1859 (sectie F-1873)

Legger 584/17: Sectie F-1873. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Berend Jan Wilpshaar. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 1253/7: Sectie F-1873. Huis en erf. Huisnr. B-15. Eigendom van Gerrit Timmermans en echtgenote Johanna Hermanna Waterink. In 1877 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1253/14: In 1877 verval van vrijdom en stichting. Over op:
Legger 1253/17: Sectie F-1873. Huis, schuur en erf. Huisnr. B-15. In 1897 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1253/20: In 1897 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1897 (sectie F-2612)

Legger 1253/23: Nieuwe sectie F-2612. Huis, schuur en weiland. In 1900 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1253/24: Sectie F-2612. Huis, schuur, varkenskooi en weiland. In 1908 stichting. Over op:
Legger 1253/25: Sectie F-2612. Huis, schuren en weiland. In 1908 bijbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1908 (sectie F-2788)

Legger 1253/26: Nieuwe sectie F-2788. Huis, schuren en weiland. In 1928 vernieuwd. Over op:
Legger 1253/29: In 1935 boedelscheiding. Over op:
Legger 4732/9: Eigendom van landbouwer Derk Jan Timmermans en echtgenote Roelfina Gerrits. Vruchtgebruikster: Gerritdina Stegeman, weduwe van Jan Timmermans. In 1941 inwendig verbouwd. Over op:
Legger 4732/33: Sectie F-2788. Huis, schuren en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart na de ruilverkaveling, anno 1946 (sectie F-3467)

Legger 4732/36: Nieuwe sectie F-3467. Boerderij, erf, bouw- en weiland aan de Elssteeg. In 1951 bijbouw. Over op:
Legger 4732/37: Sectie F-3467. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1957 verbouw. Over op:
Legger 4732/39: In 1959 stichting. Over op:
Legger 4732/40: Sectie F-3467. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1961 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4732/41: Sectie F-3467. Huis, schuren en bouwland aan de Elssteeg. In 1964 boedelscheiding. Over op:
Legger 5984/2: Eigendom van Evert Timmermans (geb. 09-09-1930) en echtgenote Hermina Everdina Odink. Levenslang vruchtgebruik: Roelfina Gerrits, weduwe van Derk Jan Timmermans. In 1977 successie. Over op:
Legger 6973/2: Eigendom van Evert Timmermans (geb. 09-09-1930) en echtgenote Hermina Everdina Odink. In 1981 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1981 (sectie F-3467)

Legger 6973/8: Sectie F-3467. Twee huizen, tuin, schuren, erf en grasland te Tilster 4 en 6.

Kadastrale hulpkaart, anno 1987 (sectie F-4092)
Kadastrale hulpkaart, 8 januari 1997 (sectie F-4152)
Kadastrale hulpkaart, 27 april 1999 (sectie F-4193)
Kadastrale hulpkaart, anno 2010 (sectie F-4270)