In het contentieus rechterlijk archief van het vroegere Schoutambt Hardenberg vonden we op 22 juli 1776: 
Erschenen in het gerigte Derk Jan Rustenberg, geadsisteerd met proc. J. van Riemsdijk, die hij in dezen tot zijn bediende is qualificeerende. Doende pandinge op en aan alle gerede goederen, actiën en crediten van Willem van der Veen, meijer op het Veerhuis te Ane, ten einde daaraan na afslag van alle bewijslijke tegenrekeningen en praetensien, welke de bepandede mogt vermeinen te hebben, kost en schadeloos te verhalen de somma van 72 guldens heenkomende van verlope pacht of huur van het veerhuis voornoemt, cum annexis van de jaaren 1774 en 1775 en waar van den comparant niet tegenstaande alle minnelijke interpellatum geen voldoening heeft kunnen obtineren
Hieruit kunnen we opmaken dat Willem van der Veen tenminste van 1774 t/m 1776 de pachter van het Veerhuis was.

Deze Willem van der Veen was oorspronkelijk afkomstig uit Dalfsen. Hij was in 1760 getrouwd met Hendrica Ophof uit stad Hardenberg. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Hardenberg, maar tussen 1767 en 1769 betrokken ze het Veerhuis in Ane. Dochter Janna werd namelijk in 1767 nog geboren in Hardenberg, maar zoon Jannes in ’t Veerhuis. Zo blijkt uit het doopboek van Hardenberg.

In 1832 was het huis en erf eigendom van de marke van Ane en Anevelde. We vinden het erf gesitueerd aan de linker oever van de Vecht en ten zuiden van de nieuw gegraven Dedemsvaart, in sectie F no. 107 op legger nr. 1. Het verdwenen erf zouden we nu adresseren aan de Vaart.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan, anno 1832 (sectie F-107).

In 1859 werd het verkocht door de marke, zoals blijkt uit legger 1 regel 49. Over op 137/9.

In het gemeentearchief van Gramsbergen is de overeenkomst bewaard gebleven, gedateerd 10 februari 1859, betreffende de aankoop van het huis en erf te Ane (sectie F-107) door de gemeente Gramsbergen van de markegenoten van Ane en Anevelde. De gemeente kocht het huis met de omliggende grond voor 700 gulden. De gecommitteerden van ’t Veer te Ane waren: Hendrik Jan Schutte, Jan Reinders, Lucas Pasjes, Jan Timmerman, Gerrit Beltman, Geert Bosch en Hendrik Kampherbeek, allen landbouwers, en medicinae doctor Frans Willem van Riemsdijk te stad Hardenberg.

Op diezelfde dag werd het huurcontract tussen het markebestuur en de huurder van het veer en het veerhuis, de veerman Gerrit Jan Ligtenberg, ontbonden. Daarin werd bepaald dat hij het veerhuis mocht blijven huren tot 1 mei 1861 en de nieuw te bouwen draaibrug mocht bedienen.

Legger 137/9: Eigendom van de gemeente Gramsbergen (zie Algemeen Register Hypotheken, deel 16, nr. 7/9)
In 1863 volgde afbraak in opdracht van de gemeente. Even ten westen van het vroegere veerhuis werd vervolgens een nieuwe tol- en brugwachterswoning gebouwd op het perceel sectie F-1921.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1863, sectie F-1921.

Legger 137/17: Tol- en brugwachterswoning. Sectie F-1921.
Legger 2033/10: Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1883 volgde vereniging van artikelen. Huisnr. B-1.
Legger 137/52: Eigendom van de gemeente Gramsbergen.

Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1908, sectie F-2772.

In 1910 verkoop door gemeente Gramsbergen aan provincie Overijssel. Huisnr. B-1.
Legger 735/242: brugwachtershuis, eigendom van de Provincie Overijssel, sectie F-2772.
In 1911 sloop van de woning, waarna ‘weg’.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911, sectie F-2807.

Legger 735/245 Eigendom van de Provincie Overijssel, sectie F-2772, weg. In 1912 ruiling en sloop. Over op o.a. 3730/1.
Legger 3730/1: Eigendom van Francina Hendrika Gommer en consorten Geesjen Kieft (weduwe van Egbert Habers) met zoon Berend Jan Habers en Willem Iemhoff (zie register van overschrijving hypotheken 548/79 en 547/23). In 1918 verkoop. Over op 3933/1.

Legger 3933/1: Het huis en erf aan de Vecht werd in 1918 eigendom van winkelier en bakker Jan Harm Hagedoorn en echtgenote Willemina Fredrika Koenderink (zie register van overschrijving hypotheken. Zij waren op 19 mei 1911 in Gramsbergen getrouwd. In 1926 verkoop. Over op 3013/13.
Legger 3013/13: Eigendom van bakker Herman Slatman en mede-eigenaren (o.a. schoonzoon schoenmaker Berend Schottert) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 717 nr. 35), sectie F-2807, huis en erf. In 1927 ruiling. Over op 3436/6.
Legger 3436/6: Eigendom van landbouwer Johannes Reinink, sectie F-2807, huis en erf (zie register van overschrijving hypotheken, deel 723, nr. 119). In 1928 vergroot. Over op 3436/7.
Legger 3436/7: In 1929 verkoop. Over op 4529/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934, sectie F-2807.

Legger 4529/1: Eigendom van timmerman Hendrik Tromp en echtgenote Johanna Bosch (zie register van overschrijving hypotheken, deel 747, nr. 59). In 1946 werd het perceel opgenomen in de ruilverkaveling. Nieuw sectienr. F-3439.