Legger 912/7: Sectie C-623. Heide in de zgn. Keuterhoek. Eigendom van schoolonderwijzer Jan Leendert Bergkamp. In 1861 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 29 juni 1861 (sectie C-930).

Legger 912/10: Nieuwe sectie C-930. Huis en erf.

Op 21 maart 1863 begon notaris Swam te Gramsbergen in opdracht van onderwijzer der jeugd Jan Leendert Bergkamp te Ane met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen. Het eerste kavel betrof het woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen onmiddellijk aan het Grolland op het Aanerveld, sectie C-930. Veertien dagen later, op 4 april, vond de definitieve veiling plaats, maar de verkoper vond de geboden bedragen te laag en besloot daarom de verkoop niet te gunnen (aktenr. 2850 en 2856).

In 1869 verkoop. Over op:
Legger 1668/1: Sectie C-930. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Daggers en echtgenote Geesje Nijeboer. In 1878 schatting. Over op:
Legger 1668/4: In 1909 verkoop. Over op:
Legger 3611/1: Sectie C-930. Huis en erf. Huisnr. B-87. Eigendom van landbouwer Derk Jan Rundervoort en echtgenote Willemina Dommerholt. In 1910 stichting en vereniging. Over op:
Legger 3611/4: Sectie C-930. Huis, schuur en erf. In 1911 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie C-1417).

Legger 3611/5: Nieuwe sectie C-1417. Huis, schuren, bouw- en weiland in de zgn. Keuterhoek. In 1935 en 1937 bijbouw en verbouw. Over op:
Legger 3611/7: In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 5329/1: Eigendom van molenaar Jan Hendrik Rundervoort. Levenslang vruchtgebruiker: Willemina Dommerholt, weduwe van Derk Jan Rundervoort. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5575/1: Eigendom van Jan Klaasz. Brouwer en consorten te Balkbrug. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 5927/5: Eigendom van veehandelaar Jan Klaasz. Brouwer. In 1963 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5927/9: Nieuwe sectie H-269. Huis, schuren, erf en weiland. Ane B-80. In 1966 stichting, in 1969/1970 verbouw en in 1981 splitsing voor verkoop. Over op:
Legger 5927/23: Sectie H-269. Huis, schuren en erf. In 1982 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 11 mei 1983 (sectie H-721).

Legger 5927/25: Nieuwe sectie H-721. Huis, schuren, tuin, grasland en erf aan de Verlengde Stuwdijk.