Legger 1184/16: Sectie C-932. Heide. Eigendom van Jan Hendrik Beltman. In 1865 ontginning en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie C-960).

Legger 1184/20: Nieuwe sectie C-960. Huis in de Keuterhoek. In 1881 verkoop. Over op:
Legger 2471/4: Eigendom van visser Kier Albers van der Wal te Ane. Huisr. B-86.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 20 januari 1883 een hypotheekakte op verzoek van visser Kier Albers van der Wal te Ane en landbouwer Peters van der Wal aldaar. Zij verklaarden gezamenlijk 700 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Gerrit Westerman te Anerveen. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbonden ze beiden hun onroerend bezit. Dat van Kier bestond o.a. uit het huis en erf op sectie C-960 (inv.nr. 2308).

Op 22 januari 1885 begon notaris Van Barneveld met de openbare verkoop van het huis en erf te Ane, op verzoek van visser Kier Albers van der Wal te Lemmer. Het pand werd op dat moment verhuurd aan Koop Knol. Kennelijk is de verkoop niet doorgegaan… (aktenr. 2654).

In 1888 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1888 (sectie C-1240).

Legger 2471/6: Nieuwe sectie C-1240. Huis. Huisnr. B-86. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 2890/6: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Hazelaar te Ane. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 3335/7: Eigendom van landbouwer Hendrik Volkers te Ane. In 1909 hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie C-1409).

Legger 3335/8: Nieuwe sectie C-1409. Huis en bouwland. In 1909 ontginning, bijbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie C-1409).

Legger 3335/9: Sectie C-1409. Huis, schuur, bouwland en schuurtje. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 4371/5: Eigendom van landbouwer Frederik Huisjes en consorten. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 4736/3: Eigendom van landbouwer en veehandelaar Berend Jan Bosch en echtgenote Jennegien Tromp te Ane. In 1937 verbouw. Over op:
Legger 4736/4: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4736/8: Sectie C-1409. Huis, schuren en bouwland in de Keuterhoek. In 1963 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4736/20: Nieuwe sectie H-272. Twee boerderijen, kippenhok, schuur, bouw- en weiland aan de Verlengde Stuwdijk. In 1965 bijbouw. Over op:
Legger 4736/22: In 1970 stichting. Over op:
Legger 4736/27: Sectie H-272. Twee huizen, schuren, kippenhok, erf, bouw- en weiland. In 1974 splitsing perceel. Over op:
Legger 4736/29: Nieuwe sectie H-471. Huis, schuren en grasland. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4736/30: Nieuwe sectie H-479. Grasland, schuren en huis. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 6826/1: Sectie H-479. Eigendom van veehouder en veehandelaar H.A. Bosch. Huisnr. B-77. In 1976 uitwerking. Verlengde Stuwdijk 8.