Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel (huis en erf in de Keuterhoek) geregistreerd op legger 157 te name van landbouwer Willem Habers.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie C-408).

Legger 157/1: Sectie C-408. Huis en erf in de Keuterhoek. Eigendom van Willem Habers, landbouwer te Ane, en echtgenote Merregien Jansen. Zij zijn op 6 mei 1804 getrouwd te Coevorden. In 1841 verkoop. Over op:
Legger 673/1: Sectie C-408. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Matel in den Velde. In 1842 rectificatie. Over op:
Legger 157/5: Sectie C-408. Huis en erf. Eigendom van Willem Habers. Merregien Habers-Jansen overleed 2 oktober 1842 Ane. Willem stierf aldaar op 13 december 1844 . Het huis vererfde op dochter Jantjen Habers en echtgenoot Albert Hoberts. Zij zijn op 18 april 1834 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. B-54.

Op 1 maart 1866 verleed notaris Willem Swam een hypotheekakte op verzoek van Albert Hobers en echtgenote Jantjen Habers, en de ongehuwde Marrigjen Habers. Zij verklaarden tezamen 1000 gulden schuldig te zijn aan Lubbegien Hilberink, de weduwe van Evert Meilink te Ane. Zij stelden o.a. de boerderij op sectie C-408 als onderpand (aktenr. 3001)

In 1879 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen begon op 13 augustus 1879 met een veiling op verzoek van Jantje Habers, weduwe van Albert Hobers (ook: Hoberts). Het eerste perceel (kavel) betrof een huis voor afbraak, staande op het kadastraal perceel sectie C-408 te Ane, waarvan de liggende ijzeren plaat ten behoeve van verkoopster wordt uitbedongen. Het tweede perceel (kavel) betrof een erf of huisstede, benevens een stuk bouwland met het zich daarop bevindende af te breken huis onder sectie C-408. Twee weken later vond de definitieve veiling plaats. Het eerste kavel verbleef aan grofsmid Hendrik van Loo te Ane voor 50 gulden. Landbouwer Berend Habers te Ane bracht het bod voor het tweede kavel op 475 gulden. Daarna verklaarde hij dat hij het perceel had gekocht in opdracht van bakker Nicolaas Wilhelmus van der Hulst te Ane (aktenr. 1530).

Legger 2321/6: Sectie C-408. Huis en erf. Huisnr. B-54. Eigendom van veehouder Berend Habers te Ane. In 1880 amotie (sloop). Over op:
Legger 2321/8: Sectie C-408. Erf. In 1880 sloping. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1880 (sectie C-1107).

Legger 2321/9: Nieuwe sectie C-1107. Erf in de Keuterhoek.