Legger 1048/17: Sectie F-1778. Bouwland op de Aneresch. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Schutte Bzn. te Anevelde. In 1859 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1859 (sectie F-1871).

Legger 1048/21: Nieuwe sectie F-1871. Huis en erf. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 1247/6: Huisnr. B-16. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Schutte en kinderen. In 1877 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1247/10: In 1877 verval vrijdom. Over op:

Op 4 oktober 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Jan Schutte te Ane. Deze verklaarde 800 gulden te hebben geleend van Gerrit Jan en Jan Hendrik Klinge, minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Jan Klinge en Gerritdina Timmer. Tot zekerheid voor de teruggave van het kapitaal en de stipte betaling van de rente verklaarde Hendrik Jan ten behoeve van de schuldeisers recht van hypotheek te verlenen op een aantal onroerende goederen, waaronder het huis en erf sectie F-1871 (aktenr. 1813).

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 12 april 1882 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Jan Schutte te Ane. Deze verklaarde 800 gulden te hebben geleend van Lubbigje Hilberink, weduwe van Evert Meilink te Ane. Als onderpand verbond hij zijn onverdeelde helft van onroerende goederen, waaronder het huis en erf op sectie F-1871 (aktenr. 2156).

Legger 1247/12: In 1884 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op juni 1884 een overdrachtsakte op verzoek van:
a. landbouwer Hendrik Jan Schutte te Vorwald (voor 1/2e eigenaar)
b. landbouwer Gerrit Jan Schutte te Vorwald (voor 1/6e gedeelte eigenaar)
c. Jennigje Schutte (voor 1/6e gedeelte eigenaar)
Zij verklaarden hun delen zijnde vijf-zesde gedeelte in onroerende goederen te Ane, waaronder sectie F-1871, voor 1500 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Lambert Nijmeijer te Ane (aktenr. 2545).

Op 27 november 1884 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen de verkoopakte waarbij landbouwer Hendrik Jan Schutte te Vorwald (koninkrijk Pruisen), als enige erfgenaam en rechthebbende op de nalatenschap van zijn zoon Gerrit Schutte, verklaarde het onverdeeld een-zesde gedeelte van de onroerende goederen te Ane voor 300 gulden te hebben verkocht aan landbouwer Lambert Nijmeijer te Ane. Daartoe behoorde de boerderij op sectie F-1871 (aktenr. 2628).

Legger 2612/6: Eigendom van Lambert Nijmeijer en consorten. In 1885 verkoop. Over op:
Legger 2600/19: Sectie F-1871. Huis, erf en zand. Huisnr. B-16. Eigendom van de ongetrouwde Lambert Nijmeijer en mede-eigenaren Hendrik Jan en Jan Nijmeijer. In 1897 verval vrijdom. Over op:
Legger 2600/22: In 1900 boedelscheiding. Over op:
Legger 2168/16: Sectie F-1871. Huis, schuur en erf. Huisnr. B-16. Eigendom van Hendrika Nijmeijer en Evert en Jan Nijmeijer. In 1900 herbouw en stichting. Over op:
Legger 2168/20: In 1901 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie F-2642).

Legger 2168/21: Nieuwe sectie F-2642. Huis, schuur, stookhok en weiland. In 1903 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1903 (sectie F-2642).

Legger 2168/23: In 1904 boedelscheiding. Over op:
Legger 3227/38: Eigendom van Jan Nijmeijer en Zwaantje Odink. Zij zijn op 8 juni 1900 getrouwd te Heemse. In 1905 stichting. Over op:
Legger 3227/42: Sectie F-2642. Huis, schuren, stookhok en weiland op den Melenberg. In 1906 sloop en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie F-2698).

Legger 3227/45: Nieuwe sectie F-2698: Huis, schuur en weiland op den Melenberg. In 1921 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921 (sectie F-3017).

Legger 3227/53: Nieuwe sectie F-3017. In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 4804/27: Sectie F-3017. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie F-3427).

Legger 4804/38: Nieuwe sectie F-3427. Boerderij, bouw- en weiland aan de Elssteeg. In 1960 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4804/39: Sectie F-3427. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1963 successie. Over op:
Legger 5974/3: Sectie F-3427. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Nijmeijer (geb. 07-12-1903) te Ane B-27. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5974/6: Sectie F-3427. Huis, schuren, erf, bouwland en weiland aan de Elssteeg. In 1970 boedelscheiding. Over op:
Legger 6346/2: Eigendom van Jan Nijmeijer (geb. 09-03-1931) en echtgenote Jennigje Schutte. Zij zijn op 20 mei 1927 getrouwd te Gramsbergen. In 1973 stichting. Over op:
Legger 6346/6: Sectie F-3427. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan ’t Tilster 1.