De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1936 een vergunning voor de bouw van deze boerderij in opdracht van F. Herbert.

Kadastrale geschiedenis
Legger 2980/1165: Sectie H-2263. Huis, veen en wijk. Eigendom van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen. In 1935 ruiling en verkoop. Over op:

Kadastrale minuutkaart, anno 1935.
Fragment van bovenstaande kadastrale minuutkaart, anno 1935 (sectie H-2981).

Legger 10279/1: Sectie H-2981. In 1936 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een boerderij door J. Herbert. Huis, bouwland en veen. Eigendom van Jan Herbert en Harm Herbert, landbouwers te Bergentheim.

Blauwdruk bij de bouwvergunning, anno 1936 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale minuutkaart, anno 1937 (sectie H-2981).

In 1938 verval vrijdom. Over op:
Legger 10279/2: In 1938 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1938 (sectie H-3152).

Legger 10279/3: Nieuwe sectie H-3152. Huis, bouwland en veen. In 1939 verval vrijdom. Over op:
Legger 10279/4: Huis en bouwland. In 1940 redres. Over op:
Legger 10279/5: Sectie H-3152. Huis, bouwland en heide. In 1943 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1943 (sectie H-3334).

Legger 10279/6: Nieuwe sectie H-3334. Huis en bouwland aan de zgn. Americawijk. In 1950 bouw kapberg. In 1955 verval vrijdom. Over op:
Legger 10279/7: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1959 stichting. Over op:
Legger 10279/8: Huis, schuren en bouwland. In 1967 verval vrijdom. Over op:
Legger 10279/9: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13964/2: Nieuwe sectie S-263. Huis, schuren en bouwland aan de Boerendijk 1. Eigendom van Jan Herbert (geb. 25-07-1907) en echtgenote Geertje Kampman (ene helft) en van zoon H.F. Herbert (andere helft). In 1972 wijzigde het adres Bergentheim C-302 in Boerendijk 1.

In 1973 werd Jan Herbert bij koninklijk besluit geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege het feit dat hij 45 jaar lang organist was van de hervormde kerk te Bergentheim. Verder was hij bestuurslid en vele jaren voorzitter van de hervormde schoolvereniging en voorzitter van de Coöperatieve Landbouwvereniging Mariënberg.

In 1975 stichting. Over op:
Legger 13964/3: Geertje Herbert-Kampman overleed op 13 januari 1976 waarna een boedelscheiding plaats vond. Jan Herbert overleed op 22 mei 1977. Over op:
Legger 18014/1: Eigendom van H.F. Herbert. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 18014/2: In 1980 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 18014/3: Nieuwe sectie S-550. Huis, schuren en weiland aan de Boerendijk 1 te Bergentheim. In 1984 boedelscheiding. Over op:
Legger 24047/1: Eigendom van J. Kampman en F. Herbert aan de Eerste Elsweg 4 te Bergentheim.

Tegenwoordig is ’t Schottinkslag een zorgboerderij, waar ook (h)eerlijke Boerendijkkaas wordt gemaakt, gerund door Henriëtte en Tom van Veldhuisen.