Legger 2920/31: Sectie H-560. Heide. Eigendom van landbouwer Hendrik Plaggenmarsch. In 1869 stichting en ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie H-1013).

Legger 2920/48: Nieuwe sectie H-1013. Huis en erf. Huisnr. C-81. In 1875 redres. Over op:
Legger 2920/64: In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2920/72: In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2920/76: In 1879 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1879 (sectie H-1269).

Legger 2920/78: Nieuwe sectie H-1269. Huis en erf in ’t Veld.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1882 (sectie H-1269).

In 1893 boedelscheiding. Over op:
Legger 5144/50: Eigendom van Hendrik Plaggenmarsch en mede-eigenaren. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 5909/2: Eigendom van landbouwer Hermannes Plaggenmarsch. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6162/1: Eigendom van Geert de Lange en echtgenote Frederika Soer. In 1912 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie H-2372).

Legger 6162/5: Nieuwe sectie H-2372. Huis, bouw- en weiland in ’t Veld. In 1917 boedelscheiding. Over op:
Legger 7894/2: Eigendom van arbeider Hendrikus Johannes de Lange te Bergentheim. Levenslang vruchtgebruiker: Frederika Soer, weduwe van Geert de Lange. In 1929 verkoop. Over op:
Legger 8181/9: Eigendom van landbouwer Jan Malda en echtgenote Renske Hoogterp. Zij zijn op 29 april 1915 getrouwd te Ferwerderadeel.

In 1968 boedelscheiding. Over op:
Legger 15111/2: Eigendom van Renske Malda en echtgenoot Berend Jan Grimmerink aan de Hoopsteeweg 44. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, 29 januari 1975 (sectie AC-397).

Legger 20102/1: Nieuwe sectie AC-397. Huis, schuur en erf aan de Slotweg 8. Eigendom van Berend Jan Grimmerink en Renske Malda. In 1984 boedelscheiding. Over op:
Legger 24265/1: Eigendom van D. Grimmerink en echtgenoot B.J. Post. In 1987 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw. Per 1 maart 2009 wijzigde het adres in De Jongstraat 8.

Kadastrale hulpkaart, juni 1989 (sectie AC-1341).