Legger 1082/7: Sectie H-721. Heide. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan van der Veen en kinderen te Bergentheim. In 1866 stichting en verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie H-905).

Legger 2660/2: Nieuwe sectie H-905. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Derk Wijnholt en echtgenote Lutjen Heres. Zij zijn op 8 september 1865 getrouwd te Heemse. In 1869 expiratie. Over op:
Legger 2660/5: In 1872 ontginning. Over op:
Legger 2660/6: Sectie H-905. Huis, schuur en erf in ’t Veld. Huisnr. C-59 en C-59a.

Notaris J.G. Troost verleed op 20 december 1873 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Derk Wijnholt te Bergentheim. Deze verklaarde 500 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Gerrit Jan van der Veen aldaar. Als onderpand voor de schuld en de daarover verschuldigde rente vestigde Derk een hypotheek op een huis en erf, met bouwland en veengrond, tezamen groot twee hectaren, twaalf aren en vijftig centiaren, sectie H-905 (aktenr. 86).

Op 4 mei 1875 verleed dezelfde notaris opnieuw een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Derk Wijnholt. Hij verklaarde 875 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Marten Nijman, Jennigje Nijman en Geesje Nijman, allen te Bergentheim. Als onderpand verbond hij zijn huis en erf, met bouwland en veengrond, staande en liggende te Bergentheim, sectie H-905 (aktenr. 336).

Op diezelfde dag werd de hypotheek van 1873, aangegaan ten behoeve van Gerrit Jan van der Veen, doorgehaald en vernietigd (aktenr. 335).

In 1911 bijbouw. Over op:
Legger 2660/12: In 1911 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie H-2348).

Legger 2660/13: Nieuwe sectie H-2348. Huis, schuur en bouwland. In 1923 successie. Over op:
Legger 8667/3: Eigendom van landbouwer Heres Wijnholt en echtgenote Harmpje van den Poll. Ze zijn op 23 februari 1917 getrouwd te Heemse. In 1948 stichting. Over op:
Legger 8667/5: In 1950 verkoop. Over op:
Legger 12010/3: Sectie H-2348. Huis, schuren, bouw- en grasland in ’t Veld. Eigendom van Derk Wijnholt en Hendrik Wijnholt. In 1955 verandering van bestemming. Over op:
Legger 12010/4: Nieuwe sectie H-4015. Huis, schuren, noodwoning, gras en bouwland aan de Kanaalweg-West.

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie H-4015).

In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.