In 1905 lieten timmerman Roelof Raak en echtgenote Zwaantje Pullen een nieuw stations-koffiehuis bouwen op een gedeelte van het perceel grond dat ze kort ervoor hadden aangekocht van landbouwer Gerrit Jan Bolks.

Kadastrale hulpkaart, augustus 1906 (sectie H-1991).

Legger 6547/2: Nieuwe sectie H-1991. Huis en erf. Eigendom van caféhouder Roelof Raak en echtgenote Zwaantje Pullen.

In 1910 werd Roelof Raak, wegens het aanstaand vertrek van hoofdonderwijzer Otten uit Rheeze, aangesteld als redacteur van het weekblad “De Vechtstreek”. Raak was tevens tot 1914 plaatsvervangend telefoonkantoorhouder.

In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1914 (sectie H-2445).

Legger 6547/4: Nieuwe sectie H-2445. Huis, schuur en weiland. In 1925 bijbouw. Over op:
Legger 6547/5: Sectie H-2445. Huis, weiland en werkplaats.

Roelof Raak overleed op 11 juni 1940 te Deventer, alwaar hij sinds december 1938 verbleef aan de Brinkgreverweg 248.

In 1950 gedeeltelijke vernieuwing, sloop en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1951 (sectie H-2445).

Legger 6547/6: Sectie H-2445. Huis, schuur, tuin en grasland.

Weduwe Zwaantje Raak-Pullen stierf op 25 november 1955.

In 1956 stichting. Over op:
Legger 6547/7: Sectie H-2445. Huis, schuren, tuin en grasland. In 1958 afstand van deel van perceel, verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 28 oktober 1958 (sectie H-3696).

Legger 6547/8: Nieuwe sectie H-3696. Huis, schuren, tuin en grasland. In 1963 verkoop in gedeelten. Over op leggers 13741/2 en 13742/2.

Kadastrale hulpkaart, 19 februari 1963 (sectie H-3898 en H-3899).

In 1963 verleende het gemeentebestuur van Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuw dubbel woonhuis te Bergentheim C-157 en C-158.

Bijlage bij kadastrale hulpkaart, 19 februari 1963 (sectie H-3898 en H-3899).

Per 26 oktober 1966 wijzigde het adres Bergentheim C-157 in Fliersdijk 4 en C-158 in Fliersdijk 2.

Legger 13741/2: Sectie H-3898. Huis en tuin in ’t Veld te Bergentheim C-157. Eigendom van schilder T. Schuurman en echtgenote Z.B. van den Poll. In 1964 stichting. Over op legger 13741/4.
Legger 13742/2: Sectie H-3899. Huis en tuin in ’t Veld te Bergentheim C-158. Eigendom van timmerman S. Schuurman en echtgenote A. Olsman. In 1964 stichting. Over op legger 13742/4.
Legger 13741/4: Sectie H-3898. Huis, schuur en erf aan de Fliersdijk 2. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 20271/1.
Legger 13742/4: Sectie H-3899. Huis, schuur en erf aan de Fliersdijk 4. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 20272/1.

Kadastrale veldwerkkaart, 17 april 1970 (sectie AC-33 en AC-34).

Legger 20271/1: Nieuwe sectie AC-33. Huis, schuur en tuin aan de Fliersdijk 2. In 1983 vereniging van percelen. Over op legger 20271/5.
Legger 20272/1: Nieuwe sectie AC-34. Huis en tuin aan de Fliersdijk 4.

Kadastrale veldwerkkaart, 15 april 1983 (sectie AC-1055 en AC-1056).
Kadastrale hulpkaart, juni 1984 (sectie AC-1055 en AC-1056).

Legger 20271/5: Nieuwe sectie AC-1056. In 1988 ruiling deel van perceel. Over op legger 20271/6.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1988 (sectie AC-1307).

Legger 20271/6: Nieuwe sectie AC-1307. Huis, schuren en tuin aan de Fliersdijk 2.