Fragment van kadastrale hulpkaart, september 1918 (sectie H-2559).

Legger 5551/63: Sectie H-2559. Huis en veen. In 1929 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan Harm Herbert voor de bouw van een boerderij op het kadastrale perceel sectie H-2559. Harm trouwde op 5 september van dat jaar met Grietje Kampman uit Heemse.

Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1932 (sectie H-2918).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1932 (sectie H-2918).

Legger 9612/2: Nieuwe sectie H-2918. Huis, bouwland en veen. Eigendom van landbouwer Harm Herbert. In 1935 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1935 (sectie H-2979).

Legger 9612/3: Nieuwe sectie H-2979. Huis, bouwland, weiland en veen. In 1937 stichting. Over op:
Legger 9612/5: In 1943 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, september 1943 (sectie H-3335).

Legger 9612/7: Nieuwe sectie H-3335. Twee huizen, bouw- en weiland aan de Americawijk. In 1947 sloping. Over op:
Legger 9612/8: Sectie H-3335. Huis, schuur, bouw-, weiland en heide. In 1947 bijbouw en gedeeltelijke vernieuwing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1952 (sectie H-3335).

Legger 9612/10: In 1956 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1956 (sectie H-3659).

Legger 9612/11: Nieuwe sectie H-3659. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1958 bijbouw. Over op:
Legger 9612/13: Sectie H-3659. Huis, schuren, bouwland, weiland en erf aan de zgn. Americawijk.In 1962 verkoop.
Legger 13814/1: Eigendom van landbouwer F. Herbert en echtgenote G.J. Jonkhans. Huisnr. C-293. In 1964 verval vrijdom en in 1967 verval vrijdom. In 1967 wijzigde het adres C-293 in Kanaalweg-Oost 16. Over op:
Legger 13814/4: In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, juni 1965 (sectie S-253).

Legger 13814/5: Nieuwe sectie S-253. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1977 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 13814/10: In 1978 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 31 oktober 1978 (sectie S-489).

Legger 13814/11: Nieuwe sectie S-489. Huis, tuin, schuur, erf en bouwland aan de Kanaalweg-Oost. Eigendom van landbouwer F. Herbert en echtgenote G.J. Jonkhans. In 1979 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 13814/15: Nieuwe sectie S-560. Huis, tuin, schuur, erf en bouwland aan de Kanaalweg-Oost 16.