Legger 4696/27: Sectie H-1482. Veengrond. Eigendom van landbouwer Hendrik Habers en Jennigjen Waterink te Ane, en van Gerrit Jan Waterink, Johanna Waterink en Christiaan Jan Willem Waterink te Bergentheim. In 1890 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, november 1890 (sectie H-1493).

Legger 4696/28: Nieuwe sectie H-1493. Huis op ’t Veen. In 1901 stichting. Over op:
Legger 4696/34: Sectie H-1493. Huis en schuur op ’t Veen. In 1902 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1902 (sectie H-1716).

Legger 4696/35: Nieuwe sectie H-1716. Huis, schuur en erf. In 1903 bijbouw. Over op:
Legger 4696/37: In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7083/18: Sectie H-1716. Huis, schuur en erf. Eigendom van landbouwer Christiaan Jan Willem Waterink en echtgenote Berendina Grotemarsink te Bergentheim. In 1922 sloop en bijbouw. Over op:
Legger 7083/34: Sectie H-1716. Huis en erf. In 1923 bijbouw, sloop en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, september 1923 (sectie H-2686).
Winkel en café Regeling. Voor het café staan v.r.n.l: Roelof Regeling, Berend Regeling; Johanna Maria Regeling-ten Brinke en buurvrouw Geertje Stobbe, anno 1924 (bron: Historische Vereniging Hardenberg).

Legger 7083/35: Nieuwe sectie H-2686. Huis en grasland op ’t Veen. In 1925 overboeking. Over op:
Legger 9139/1: Eigendom van landbouwer Roelof Regeling en mede-eigenaar Frederik Slot. In 1926 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor verbouw/aanbouw van een verloflokaal in het pand te Gouden Ploeg, Bergentheim, tot winkel en gelag.

Scan van originele bouwtekening, anno 1926 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Op 24 augustus 1926 verleende de gemeente hem vergunning voor de verkoop van alcoholhoudende drank in de beneden-voorkamer van het perceel, kadastraal bekend onder sectie H. no. 2686, plaatselijk gemerkt Bergentheim C-226.

In het nieuw gebouwde pand was ook ruimte voor een kruidenierswinkel met textielafdeling. Op zaterdagavonden werd in het café gekaart. Het bestuur van het Plaatselijk Belang De Gouden Ploeg vergaderde er frequent.

Winkel en café Regeling ná de verbouw, anno 1930. Rechts Geertje stobbe en links Johanna Maria Regeling-ten Brinke (bron: Historische Vereniging Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, januari 1927 (sectie H-2784).

Legger 9139/2: In 1927 verkoop en bijbouw. Over op:
Legger 9041/1: Sectie H-2784. Huis, weiland en veengrond op ’t Veen. Eigendom van landbouwer, caféhouder en winkelier Roelof Regeling (geb. 18-01-1896) en echtgenote Johanna Maria ten Brinke. Zij zijn op 27 mei 1921 getrouwd te Heemse. In 1929 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1930 (sectie H-2784).

Legger 9041/2: Sectie H-2784. Huis, weiland en veengrond. In 1931 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan R. Regeling voor de verbouw van het pand op het kadastrale perceel sectie H-2784.

Scan van originele bouwtekening, anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, mei 1932 (sectie H-2784).

Legger 9041/3: Sectie H-2784. Huis, schuur, weiland en veen. In 1942 herbouw schuur. Over op:
Legger 9041/8: In 1943 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1943 (sectie H-3349).

Legger 9041/9: Nieuwe sectie H-3349. Huis, schuur en bouwland.

In december 1950 werd het pand voor algemeen belang aangesloten op het telefoonnetwerk. Men was bereikbaar op telefoonnummer 51.

Regeling was veel met paard en wagen op pad om textiel, pakken, manchester broeken en dergelijke te verkopen. Toen hij zestig was, behaalde hij zijn rijbewijs. Vervolgens schafte hij zich een bestelauto aan.

In 1968 verbouw enz. Over op:
Legger 9041/13: Sectie H-3349. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, november 1965 (sectie T-202).

Legger 9041/14: Nieuwe sectie T-202. Huis, schuur en tuin. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1980 (sectie T-1050).

Legger 9041/16: Nieuwe sectie T-1050. Huis, schuur en tuin aan de Kanaalweg-Oost 28 en 28a. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22407/1: Eigendom van J. Tuin en echtgenote J.H.A.M. Scholtens, en van J.H. Kelder en echtgenote G. Tuin.