Legger 5209/5: Sectie H-784. Heide en veengrond. Eigendom van landbouwer Egbert Waaijman en echtgenote Johanna Snel. Zij zijn op 16 mei 1885 getrouwd te Heemse. In 1897 stichting. Over op:
Legger 5209/17: Sectie H-784. Huis, veengrond en huis. In 1898 stichting, ontginning en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie H-1669).

Legger 5209/18: Nieuwe sectie H-1669. Huis en bouwland. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 8882/1: Eigendom van landbouwer en molenaar Gerrit Willem Waaijman en landbouwer Roelof Waaijman (ieder de helft). Het levenslang vruchtgebruik behoorde aan landbouwer Egbert Waaijman. In 1925 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 8882/3: Sectie H-1669. Huis en bouwland.

Kadastrale hulpkaart, anno 1927 (sectie H-1669).

In 1930 verbouw. Over op:
Legger 8882/5: In 1939 boedelscheiding. Over op:

Kanaalweg C-340.

Legger 8881/19: Sectie H-1669. Huis en bouwland. Eigendom van landbouwer Roelof Waaijman en echtgenote Willemina Timmerman. In 1953 stichting. Over op:
Legger 8881/27: Sectie H-1669. Huis, schuur en bouwland. In 1955 verkoop. Over op:

Johan ten Brinke en echtgenote Gesina Korblet.

Legger 12653/1: Eigendom van landbouwer Johan ten Brinke en echtgenote Gesina Korblet. Zij zijn op 4 mei 1911 getrouwd te Heemse. Zij bewoonden het huis Kanaalweg C-340. In 1955 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie H-3650).

Legger 12653/2: Nieuwe sectie H-3650. Huis, erf en bouwland.

Johan overleed op 30 augustus 1960. Bij raadsbesluit van 30 juni 1964 wijzigde het adres in Kanaalweg-Oost 36.

Johan en Gesina werden opgevolgd door oudste zoon Harm ten Brinke en echtgenote Hendrika Johanna Aufderhaar. Zij zijn getrouwd op 8 maart 1934 te Heemse.

Legger 13449/1: Sectie H-3650. Huis, erf en bouwland. Eigendom van fabrieksarbeider Harm ten Brinke en echtgenote Hendrika Johanna Aufderhaar. In 1960 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 13449/2: Sectie H-3650. Huis, schuren en tuin. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13449/3: Nieuwe sectie T-210. Huis en bouwland aan de Kanaalweg-Oost 36. In 1976 boedelscheiding.

Van 1976 tot 1987 werd het pand bewoond door het gezin van H. Bloemhof en echtgenote G.J. ten Brinke. De volgende bewoners waren H.J. Bults, echtgenote A. Welleweerd en kinderen.