Prentbriefkaart van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kanaalweg-Oost 59 te Bergentheim (zonder uurwerk in de topgevel).

Begin 1938 werd het bestaande kerkje (nu: de Bo) aan het kanaal Almelo-De Haandrik te klein. Uitbreiden was geen optie en daarom werd een commissie gevormd om te komen tot nieuwbouw. In die commissie zaten de heren J.W.A. van der Pijl, F. Herbert en G. Reinders. De plannen werden al snel concreet. Van de Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen kon ook ditmaal een perceel grond worden aangekocht tussen en achter de bestaande kerk en pastorie voor de schappelijke prijs van driehonderd gulden. De nieuwe kerk werd ontworpen door de Amsterdamse architect Johannes Philip Laurens Petri jr. Hij creƫerde een kerk in een vormentaal verwant aan de Delftse School. De bouwstijl is karakteristiek voor de kerkarchitectuur van de jaren dertig van de twintigste eeuw. Eind 1938 kon de bouwvergunning al worden verleend.

In De Vechtstreek van 4 februari 1939 werd de openbare aanbesteding van de bouw en het verbouwen van het bestaande kerkje tot vergaderlokaliteit bekend gemaakt. Alleen hervormde aannemers mochten inschrijven. Bij de aanbesteding op 15 februari bleek de firma Eshuis en Zoon uit Vriezenveen voor 23.437 gulden de laagste inschrijver. Bijna vier maanden later werd onder grote belangstelling de eerste steen gelegd. Onder de aanwezigen bevond zich dominee J.Chr. Fritzsche, de vroegere predikant van Bergentheim, die het initiatief tot het bouwen van de nieuwe kerk had genomen. In maart 1940, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Tal van gemeenteleden, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten waren erbij aanwezig. De dienst werd geleid door predikant Dijkhuis.

Voorgevel van de hervormde kerk (gemeentelijk monument), anno 2007 (fotograaf: E. Wolbink, Hardenberg).

Kadastrale geschiedenis

Legger 8207/5: Sectie H-2469. Kerk, pastorie, huis en tuin. In 1944 vereniging en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944 (sectie H-3391).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1944 (sectie H-3391).

Legger 8207/7: Nieuwe sectie H-3391. Kerk, pastorie, lokaal en tuin. In 1949 belastbaarstelling. Over op:
Legger 8207/8: Sectie H-3391. Kerk, pastorie, verenigingsgebouw en tuin. In 1961 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie H-3876).

Legger 8207/9: Nieuwe sectie H-3876. Kerk en erf. Eigendom van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Bergentheim. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 8207/13: Nieuwe sectie T-271. Kerk en erf. Eigendom van de hervormde gemeente te Bergentheim.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (fotograaf: J.P. de Koning).