Legger 1373/1: Sectie H-681. Broekgrond en heide. Eigendom van landbouwer Evert Jansen te Beerze. In 1857 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 10 juni 1857 (sectie H-812).

Legger 1373/2: Nieuwe sectie H-811. Huis en erf. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 3141/1: Eigendom van kastelein Hermannus Buddenberg. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 1362/28: Eigendom van landbouwer Albert Wijnholt. Huisnr. C-58.

Op 15 november 1879 verleed notaris De Meyier een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Albert Wijnholt. Deze verklaarde 400 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Gerrit Reinders te Bergentheim. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn huis en erf, met bouwland, heide en veengrond te Bergentheim (aktenr. 190).

In 1907 successie. Over op:
Legger 6672/1: Eigendom van landbouwer Hendrik Bekker te Den Ham en consorten Alberdina Fokkert, Albert Wijnholt, Geesje Spoelman. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 6796/1: Sectie H-811. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Kruimer en consort Albert Wijnholt. Huisnr. C-58. In 1909 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1909 (sectie H-2205).

Legger 6796/12: Nieuwe sectie H-2205. Huis, bouwland en grasgrond. In 1913 sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1914 (sectie H-2205).

Legger 6796/16: Sectie H-2205. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1924 boedelscheiding. Over op:
Legger 7171/3: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Kruimer en echtgenote Geesje Spoelman. In 1931 stichting. Over op:
Legger 7171/8: In 1937 verkoop. Over op:
Legger 10618/4: Eigendom van timmerman Gerrit Jan Willems Gzn. en van centrifugist Albert Wijnholt te Ommen. Vruchtgebruikers: landbouwer Hendrik Jan Kruimer en echtgenote Geesje Spoelman. In 1940 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1941 (sectie H-2205).

Legger 10618/8: In 1955 successie. Over op:
Legger 10101/8: Eigendom van timmerman Gerrit Jan Willems Gzn. en echtgenote Gerritdina Gezina Kruimer. In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 10101/14: In 1961 verkoop. Over op:
Legger 13611/4: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Broekroelofs (geb. 01-12-1923) en echtgenote en echtgenote Hermina Takman. In 1964 stichting. Over op:
Legger 13611/10: Sectie H-2205. Huis, bouwland, weiland en noodwoning. In 1964 splitsing. Over op:
Legger 13611/14: Sectie H-2205. Huis, bouwland en weiland. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie H-4005).

Legger 13611/16: Nieuwe sectie H-4005. Huis, schuur, kippenhok en bouwland aan de Kanaalweg-West. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1969 (sectie AC-328).

Legger 20249/1: Nieuwe sectie AC-328. Huis, stal en erf aan de Kanaalweg-West 10. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Broekroelofs. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 8 oktober 1991 (sectie AC-812).

Legger 20249/2: Nieuwe sectie AC-812. Huis, garage, schuur, tuin en grasland.