Legger 16/47: Sectie H-378. Heide. Eigendom van de marke van Bergentheim. In 1848 markeverdeling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1849 (sectie H-626).

Legger 910/1: Nieuwe sectie H-626. Hut in ’t Veld. Eigendom van ongehuwde landbouwer Fredrik Jan (ook genaamd: Hendrik Jan) Hilberink en echtgenote Dina Leeferts. In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 3345/1: Sectie H-626. Hut in ’t Veld. Eigendom van landbouwer Marten Hilberink en echtgenote Evertje Geertman te Bergentheim. In 1881 successie. Over op:
Legger 2659/4: Sectie H-626. Hut in ’t Veld. Eigendom van Evertje Geertman, weduwe van landbouwer Marten Hilberink. Huisnr. C-64. In 1891 herbouw. Over op:
Legger 2659/5: Sectie H-626. Huis en erf. Huisnr. C-64. In 1892 sloop. Over op:
Legger 2659/7: Nieuwe sectie H-1518. Huis, bouwland en grasgrond in ’t Veld. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 5624/3: Eigendom van Hendrik Jan Hilbrink en mede-eigenaar Roelof Hilberink. In 1906 stichting. Over op:
Legger 5624/7: In 1908 hermeting, vereniging en ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1908 (sectie H-2118).

Legger 5624/9: Nieuwe sectie H-2118. Huis, bouw- en weiland. In 1926 stichting. Over op:
Legger 5624/21: In 1929 boedelscheiding. Over op:
Legger 9599/6: Sectie H-2118. Huis, stookhuis, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Hilbrink. In 1929 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1930 (sectie H-2118).

Legger 9599/10: In 1953 sloping. Over op:
Legger 9599/11: In 1957 successie. Over op:
Legger 7891/12: Sectie H-2118. Huis, stookhuis, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Hilberink en Roelof Hilberink. Huisnr. Bergentheim C-222. In 1961 successie. Over op:
Legger 13101/10: Eigendom van landbouwer Roelof Hilberink (geb. 18-09-1910). In 1967 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1967 (sectie H-4103).

Legger 13101/15: Nieuwe sectie H-4103. Huis, schuur en tuin. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 19003/1: Sectie H-4103. Huis, tuin, schuur en bouwland aan de Kanaalweg-West 29. Eigendom van H.J. Hilberink en J. Hilberink. Het recht van gebruik en bewoning lag bij Roelof Hilberink en echtgenote Fennigje Spijker. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, december 1981 (sectie AC-408). Huisnr. C-222.

Legger 20147/1: Nieuwe sectie AC-408. Huis, erf en tuin aan de Kanaalweg-West 29. Eigendom van H.J. Hilberink en J. Hilberink. Het recht van gebruik en bewoning lag bij Roelof Hilberink en echtgenote Fennigje Spijker.