In 1918 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning aan A. van Delden voor de bouw van een nieuw woonhuis annex bakkerij op het kadastrale perceel sectie H-1960.

Kadastrale veldwerkkaart, juli 1919 (sectie H-2573).
Kadastrale hulpkaart, september 1919 (sectie H-2573).

Legger 8061/2: Sectie H-2573. Huis en bouwland. Eigendom van de firma A.H. en J.P. van Delden te Bergentheim, met de firmanten bakker Aaltjo Hendrik van Delden en slager Jan Pieter van Delden.

Op 5 juni 1925 brandden het woonhuis en de bakkerij tot de grond toe af. Nog datzelfde jaar verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw.

Legger 8061/3: Sectie H-2573. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 10542/2: Eigendom van onderwijzer Alidanus Jacobus van Delden. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 10685/1: Eigendom van bloemist Jacob Hendrik van Delden. In 1942 verkoop en rectificatie. Over op:
Legger 11202/2: Sectie H-2573. Huis, bergplaats en bouwland. Eigendom van de firma B. Sipkema & Zonen te Balkbrug. In 1944 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1944 (sectie H-3373).

Legger 11202/3: Nieuwe sectie H-3373. Vier huizen, bergplaats en erf. In 1946 splitsing. Over op:
legger 11202/4: In 1947 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1947 (sectie H-3398).

Legger 11552/1: Nieuwe sectie H-3398. Huis en erf te Bergentheim C-214. Eigendom van bakker en ijsbereider Anne Jacobus Alidanus van Delden en echtgenote Geesje Hartman.

In mei 1951 emigreerde het gezin Van Delden naar Canada.

In 1958 verleende het gemeentebestuur van Hardenberg vergunning voor de verbouw, vernieuwing en splitsing van de woning.

Legger 12106/2: Sectie H-3398. Huis en erf. Eigendom van fabrieksarbeider Harm Nijenhuis en echtgenote Johanna Overweg.

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-214 in Kanaalweg-West 32.

Legger 12106/3: Sectie H-3398. Huis en erf. In 1968 verkoop deel van het perceel. Over op legger 12106/4 en legger 14737/2.

Kadastrale veldwerkkaart, april 1967 (sectie H-4181 en H-4182).
Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie H-4181 en H-4182).

Legger 14736/2: Sectie H-4181. Huis en tuin. Eigendom van administrateur H. Schutte en echtgenote I. Prins. In 1975 verkoop. Over op legger 17218/1.
Legger 12106/4: Sectie H-4182. Huis en tuin. Eigendom van fabrieksarbeider Harm Nijenhuis en echtgenote Johanna Overweg. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 19953/2.
Legger 17218/1: Sectie H-4181. Huis en tuin. Eigendom van fabrieksarbeider A.G. Bril en echtgenote A.J. Moddejonge. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 21050/1.

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1974 (sectie AC-495 en AC-496).

Legger 21050/1: Nieuwe sectie AC-495. Huis en tuin aan de Kanaalweg-West 33. Eigendom van A.G. Bril en echtgenote A.J. Moddejonge.
Legger 19953/2: Nieuwe sectie AC-496. Huis en tuin aan de Kanaalweg-West 32. Eigendom van fabrieksarbeider Harm Nijenhuis en echtgenote Johanna Overweg.

Kadastrale hulpkaart, anno 2008 (sectie AC-2370).