Prentbriefkaart van de gereformeerde kerk en pastorie, ca. 1935.

Kadastrale geschiedenis
Legger 2980/648: Sectie H-1391. Heide. Eigendom van de N.V. Erven mr. I.A. van Roijen te Zwolle. In 1886 stichting en splitsing. Over op legger 4622/1.
Legger 4202/3: Sectie H-1393. Heide. Eigendom van de christelijk gereformeerde gemeente te Bergentheim. In 1886 stichting en splitsing. Over op legger 4622/1.
Legger 4965/2: Sectie H-1514. Kerk. Eigendom van de N.V. Erven mr. I.A. van Roijen te Zwolle en de christelijk gereformeerde gemeente te Bergentheim. In 1896 vereniging van percelen en verklaring van overdracht.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1886.

Legger 4622/1: Sectie H-1421. Huis, schuur en tuin. Eigendom van de N.V. Erven mr. I.A. van Roijen te Zwolle en de christelijk gereformeerde gemeente te Bergentheim. In 1892 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 4622/2: In 1894 verval van vrijdom. Over op:
Legger 4622/3: Sectie H-1421. In 1896 vereniging van percelen en verklaring van overdracht. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1896. Sectie H-1585.

Legger 4202/8: Nieuwe sectie H-1585. Huis, schuur, kerk en erf. Eigendom van de christelijk gereformeerde gemeente te Bergentheim. In 1899 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1899.

Legger 4202/13: Nieuwe sectie H-1683. In 1906 hermeting en vereniging van percelen. Over op:
Legger 4202/16: Nieuwe sectie H-1976. Huis, kerk, schuur en bouwland. In 1907 stichting huis. Over op:
Legger 4202/17: Sectie H-1976. Huis, kerk, schuur, bouwland, huis en erf. In 1908 uitgifte in erfpacht. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1908.

Legger 4202/18: Nieuwe sectie H-2111. Huis, kerk, schuur en bouwland. In 1913 bijbouw en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1913.

De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1922 een vergunning voor de bouw van een nieuwe, vervangende pastorie naast de gereformeerde kerk. Het woonhuis voor de predikant is ontworpen door architect Joh. D. Meppelink uit Coevorden. De ‘eerste steen’ van de nieuwe pastorie werd gelegd door ds. G.H. Dijkstra op 29 september 1922, getuige de gevelsteen die rechtsonder naast de voordeur werd aangebracht.

Kadastrale hulpkaart, anno 1923.
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1923.

Legger 4202/19: In 1924 ond. verkl. van eigend. Over op:
Legger 8954/2: Sectie H-2388. Kerk, huis, schuur en tuin in ’t Bergentheimerveld. Eigendom van de de gereformeerde kerk (synodaal, later vrijgemaakt) te Bergentheim. In 1952 splitsing en vereniging. Over op:
Legger 8954/7: Nieuwe sectie H-3497. Kerk, huis, schuur en erf. In 1952 belastbaarstelling. Over op:
Legger 8954/8: Kerk, pastorie, schuur, erf en verenigingslokaal. In 1955 vereniging en bijbouw. Over op:
Legger 8954/9: Nieuwe sectie H-3603. Kerk, pastorie, verenigingslokaal, schuur en erf. In 1960 hermeting. Over op:
Legger 8954/13: Kerk, huis, schuur, lokaal en terrein. In 1961 ruil, verkoop enz. 

De voormalige pastorie van de gereformeerde kerk (art. 31) (Fotograaf: G.W. Grimmerink).
De voormalige pastorie, 13 juli 2020 (fotograaf: E. Wolbink, Borne)