In 1869 werd in opdracht van vervener Johannes van der Sanden een huis gesticht op ’t Veld.

Kadastrale hulpkaart, 2 september 1869 (sectie H-1043).

Legger 2935/3: Nieuwe sectie H-1043. Huis en erf. Huisnr. C-87. In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2935/4: In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2935/5: In 1901 successie. Over op:

Legger 3438/7: Sectie H-1043. Huis en erf. Eigendom van vervener Johannes Gerhardus Antonius van der Sanden en echtgenote Lubina Theodora Naarding. Huisnr. C-87. In 1906 boedelscheiding. Over op:

Legger 5112/12: Sectie H-1043. Huis en erf. Eigendom van winkelier Hendrik Mulder Rzn. en echtgenote Helena Catharina van der Sanden. Zij zijn op 5 maart 1879 getrouwd in Heemse. Huisnr. C-87. In 1906 hermeting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1906 (sectie H-2030).

Legger 5112/18: Nieuwe sectie H-2030. Huis, gras- en bouwland. In 1916 splitsing. Over op:
Legger 5112/21: Sectie H-2030. Huis, huis, gras- en bouwland. In 1917 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1917 (sectie H-2529 en H-2530).

Legger 5112/24: Nieuwe sectie H-2530. Huis en erf. In 1920 stichting. Over op:
Legger 5112/25: Sectie H-2530. Huis, erf en werkplaats. In 1922 verkoop. Over op:

Legger 8650/1: Sectie H-2530. Huis, erf en werkplaats. Eigendom van kastelein Johannes Bolks Janszn. en echtgenote Lubina Hendrika (roepnaam: Biene) Mulder. Zij zijn op 19 november 1908 getrouwd te Heemse. In 1922 redres.

In 1922 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan H. Mulder voor de verbouw van de bestaande schuur op sectie H-2530 tot woning.

Legger 8650/3: Sectie H-2530. Huis en erf. In 1923/1924 opbouw. Over op legger 8650/4.
Legger 8650/4: Sectie H-2530. Huis en erf. In 1924 vereniging van percelen en stichting. Over op legger 8650/6.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1922 (sectie H-2645).

In 1923 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan kastelein Johannes Bolks Jzn. voor de bouw van een nieuw café op het kadastrale perceel sectie H-2645.

Prentbriefkaart van het nieuwe café Veenlust, ca. 1925.
Kadastrale hulpkaart, november 1924 (sectie H-2706 en H-2707).

Legger 8650/5: Nieuwe sectie H-2706. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1934 stichting. Over op legger 8650/7.
Legger 8650/6: Nieuwe sectie H-2707. Huis, herberg en erf. In 1935 boedelscheiding. Over op legger 10312/2.
Legger 8650/7: Sectie H-2706. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1935 boedelscheiding. Over op legger 10312/1.

Legger 10312/1: Sectie H-2706. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. Eigendom van caféhouder Jan Henri Bolks en echtgenote Geesje van der Sluis. Zij zijn op 5 december 1930 getrouwd te Heemse. In 1954 verkoop deel van perceel en vereniging van percelen. Over op legger 10312/4.
Legger 10312/2: Sectie H-2707. Huis, herberg en erf. In 1954 verkoop deel van perceel en vereniging van percelen. Over op legger 10312/3.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1954 (sectie H-3552 en H-3553).

Legger 10312/3: Nieuwe sectie H-3552. Huis, café en erf. In 1959 gedeeltelijke vernieuwing en vereniging. Over op legger 10312/5.
Legger 10312/4: Nieuwe sectie H-3553. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1959 gedeeltelijke vernieuwing en vereniging. Over op legger 10312/6.
Legger 10312/5: Sectie H-3552. Gedeelte café, bergplaats en erf. In 1960 hermeting enz. Over op legger 10312/7.
Legger 10312/6: Sectie H-3553. Gedeelte café en erf. In 1960 hermeting enz. Over op legger 10312/7.

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie H-3820).

Legger 10312/7: Nieuwe sectie H-3820. Café, bergplaats en bouwland. In 1968 verkoop. Over op:

Legger 15271/1: Sectie H-3820. Café, bergplaats en bouwland aan de Kanaalweg-West 78. Eigendom van caféhouder en autorijschoolhouder Gerbrand Schuurman en echtgenote Anna Löhr. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 15271/2: Sectie H-3820. Huis, café, erf, bergplaats en bouwland. In 1972 verkoop. Over op:

Legger 16184/1: Sectie H-3820. Huis, café, erf, bouwland en bergplaats aan de Kanaalweg-West 78. Eigendom van caféhouder en winkelier A. Binnenmars. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Legger 19726/1: Nieuwe sectie AC-512. Huis, café, schuur, cafetaria en erf aan de Kanaalweg-West 78. In 1980 sloop en vervangende nieuwbouw.

Op 5 augustus 1980 opende de fam. Binnenmars het nieuwe horecabedrijf. De advertentie in de krant werd begeleid door een gedicht van de hand van Jannie Luisman-de Jonge:

Verheugd berichten wij bij dezen,
dat Café ‘Veenlust’ is herrezen.
Na maanden bouwen, ’t was enorm,
kreeg ons bedrijfspand vaste vorm.
De zalen, snackbar, restaurant,
het kwam in korte tijd tot stand.
De kegelbanen, kant en klaar,
’t is onvoorstelbaar, maar ’t is waar.
Dit heug’lijk feit is een festijn,
voor ons, om u van dienst te zijn.
Met veel verwachting, lust en moed,
zien wij de toekomst tegemoet.
Ook in de naam klinkt iets vertrouwds,
het blijft ‘Veenlust’, zoals vanouds.


Kadastrale hulpkaart, juni 1980 (sectie AC-512).

Legger 19726/3: Sectie A-512. Café, kegelbanen, huis, gedeelte garage, trafo, parkeerterrein en erf.