Legger 6643/56: Sectie H-1485. Schuur in ’t Veen. Eigendom van vervener Stephanus van Riggelen te Vroomshoop. In 1920 stichting kalkoven. Over op:

Salland’s Volksblad, 23 april 1920.

De bouw was in september van 1920 gereed, want toen adverteerde men met: “Geregeld ter aflevering: puike schepkalk aan de kalkoven te Bergentheim (Gouden Ploeg)”.

Legger 6643/60: Sectie H-1485. Schuur en kalkoven. In 1923 vereniging van percelen. Over op:

25 april 1923 (sectie H-2679).
Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1923 (sectie H-2679).

Legger 6643/81: Nieuwe sectie H-2679. Schuur, kalkoven, bouwland en veen. In 1923 stichting woning en ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1927 (sectie H-2679).

Legger 6643/84: Sectie H-2679. Schuur, kalkoven, huis, bouwland en veen. In 1930 stichting. Over op:
Legger 6643/95: Sectie H-2679. Huis, schuren, kalkoven, bouwland en veen.

De Vechtstreek, 6 augustus 1938.

In 1940 ontginning. Over op:
Legger 6643/111: In 1944 vernieuwing van artikel. Over op:

(bron: Bergentheim in oude ansichten)
Kadastrale hulpkaart, juli 1944 (sectie H-2679).

Legger 11410/23: Eigendom van vervener Stephanus van Riggelen en consorten te Vroomshoop.

De woning bij de kalkoven werd gehuurd en bewoond door kalkbrander Jans Botter en echtgenote Femmigje Alfing. Zij zijn op 23 mei 1919 getrouwd in Heemse en bewoonden het adres Bergentheim C-280, hetgeen in 1950 wijzigde in Bergentheim C-329. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Jansje, Maria, Jannie, Jan en Gerritdina.

In 1954 afgaand legaat. Over op:
Legger 12557/23: Eigendom van vervener Gerhardus Johannes van Riggelen en echtgenote Maria Margaretha Mertens te Vroomshoop. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12645/1: Eigendom van landbouwer en veehandelaar Jan Colijn aan de Van Riggelenswijk C-329 te Bergentheim. In 1957 sloping en verandering van bestemming. Over op:
Legger 12645/2: Sectie H-2679. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 13438/1: Eigendom van landbouwer Breunis van de Wetering te Barneveld. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 13613/1: Eigendom van landbouwer Jan Bartus Kuipers en echtgenote Jentje Veijer te Bergentheim C-329. In 1965 verhuisden zij naar de Klinkerweg (later Industrieweg) in Hardenberg. In 1969 werd het kavel opgenomen in de ruilverkaveling en werden de panden afgebroken.

De locatie van de voormalige kalkoven aan de huidige Rauwbloksweg (vroegere Van Riggelenswijk).