In 1908 liet de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen een nieuw woonhuis bouwen op het kadastrale perceel sectie H-1997.

Kadastrale hulpkaart, juli 1908 (sectie H-2109).

Legger 2980/1098: Sectie H-2109. Huis, schuur en erf. In 1920 verleende het bestuur van de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor verbouwen en uitbreiden van het bestaande hulppostkantoor, naar een ontwerp van de Hardenberger bouwkundige Jacobus Johannes van den Berg.

Blauwdruk bij bouwvergunning anno 1920 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, juni 1921 (sectie H-2109).

Legger 2980/1329: In 1925 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning voor het verbouwen en aanbrengen van een nieuwe kap op het hulppostkantoor.

Blauwdruk bij bouwvergunning anno 1925 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2980/1434: In 1925 verkoop. Over op:
Legger 9158/1: Eigendom van brievengaarder Gerrit Jan Snijders en echtgenote Alberdina Oord.

Gerrit Jan Snijders werkte aanvankelijk als slager, maar was al per 1 augustus 1906 in dienst getreden als brievengaarder. De bestellers M. Pullen en J. Lenzen waren per diezelfde datum verplaatst van het hoofdpostkantoor in Hardenberg naar het hulppostkantoor te Bergentheim.

In 1926 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1926 (sectie H-2747).

Legger 9158/2: Nieuwe sectie H-2747. Huis, schuur en tuin.

Op 2 juni 1928 meldde het Overijsselsch dagblad:
Ambt Hardenberg. Toen dezer dagen het 6-jarig zoontje van den heer Oord, dat logeerde bij den brievengaarder Snijders te Bergentheim in deze gemeente, met eenige kameraadjes aan het spelen was, geraakte het ventje te water en schoot dadelijk onder. Toen hij weer boven kwam wist het 7-jarig zoontje van den heer Snijders hem vast te grijpen en te redden. Voorwaar een kranige prestatie!

De Amsterdammer, 4 augustus 1931.

In 1933 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor verbouw en bijbouw en in 1934 bijbouw en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1935 (sectie H-2747).

Legger 9158/4: Sectie H-2747. Twee huizen, schuur en tuin.

Gerrit Jan Snijders overleed op 20 augustus 1938.

In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12591/1: Sectie H-2747. Eigendom van Alberdina Oord, weduwe van Gerrit Jan Snijders, en van garagehouder Jan Gerard Anton Snijders, pluimveehouder Willem Borneman en van Johan Snijders. In 1955 verkoop gedeelte van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1955 (sectie H-3652).

Legger 12591/2: Nieuwe sectie H-3652. Twee huizen, schuur en erf. In 1960 hermeting enz. Over op:
Legger 12591/3: Sectie H-3652. Drie huizen, schuur en tuin. In 1981 sectie-overgang. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1982 (sectie AC-892).

Legger 12591/4: Nieuwe sectie AC-892. Drie huizen, schuren en tuinen. In 1985 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1986 (sectie AC-1204, AC-1205 en AC-1206).

Legger 23863/2: Nieuwe sectie aC-1204. Huis en tuin aan de Stationsweg 6. Eigendom van magazijnbediende Johan Snijders.
Legger 23862/2: Nieuwe sectie AC-1205. Huis, garage en tuin aan de Stationsweg 6a. Eigendom van Antje Johanna Hendrika Snijders en echtgenoot Willem Borneman.
Legger 23860/2: Nieuwe sectie AC-1206. Huis en tuin aan de Stationsweg 8. Eigendom van zakenman Jan Gerard Anton Snijders te Alberta, Canada.