(bron: Funda, 2023)

Legger 16324/83: Sectie T-794. Boerderij, bouwland en grasland aan de Van Roijensweg. Eigendom van de B.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie T-926).

Legger 16324/109: Nieuwe sectie T-926. Boerderij, bouw- en grasland aan de Van Roijensweg 12.

Kadastrale hulpkaart, anno 1982 (sectie T-1152).
Kadastrale hulpkaart, juni 1990 (sectie T-1288).