In 1936 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van deze boerderij, in opdracht van Willem Salomons en Geertje Leffers, naar een ontwerp van de Hardenberger architect Willem van Straten. De boerderij werd gerealiseerd aan de oostzijde van de Van Roijenswijk en werd aan de achterzijde begrensd door de zgn. Martelwijk.

 

Prentbriefkaart van de villa-boerderij SALE.

 

Fragment van oorspronkelijke bouwtekening (met dank aan R.J. de Jager, Gemeentearchief Hardenberg)

 

Legger 2980/1641: Sectie H-2938. Vijf huizen, schuur, bouwland, bosch en heide. Eigendom van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Royen. In 1937 verkoop en stichting boerderij Salé. Over op:

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, met o.a. de Martelwijk, anno 1937.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1937. 

 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1937. Na realisatie van de boerderij wijzigde sectie H-2938 in H-3107.

 

Legger 10497/3: Sectie H-3107. Huis, bouwland en veen. Eigendom van Willem Salomons en Geertje Leffers. Zij zijn op 14 juli 1937 getrouwd te Heemse. In 1952 verkoop deel van perceel en vereniging van percelen. Over op:
Legger 10497/4: Sectie H-3107. Huis en bouwland. In 1952 verkoop en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952.

 

Legger 10497/7: Nieuwe sectie H-3519. Huis en bouwland. In 1960 vereniging enz. Over op:
Legger 10497/9: Nieuwe sectie H-3764. Huis en bouwland. In 1965 boedelscheiding. Over op:
Legger 14384/2: Eigendom van zoon Klaas Salomons. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 14384/3: Klaas Salomons trouwde op 5 mei 1966 te Assen met Jacoba Hommes. In 1967 verval vrijdom. Over op:
Legger 14384/5: Huis, erf en bouwland. In 1968 verval vrijdom. Over op:
Legger 14384/8: In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling.