Prentbriefkaart van de Van Roijenswijk, anno 1930 (collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1937 (sectie H-3091).
Kadastrale hulpkaart, anno 1937 (sectie H-3091).

In 1939 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen, voor de bouw van een dubbel woonhuis op het kadastrale perceel sectie H-3091.

Fragment van oorspronkelijke bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale veldwerkkaart, 20 maart 1944 (sectie H-3392).
Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1944 (sectie H-3392)

Legger 2980/ Nieuwe sectie H-3392. Dubbel woonhuis. Huisnr. C-318a. Eigendom van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen.

Tijdens de oorlogsjaren werd de woning gehuurd door waterbouwkundig opzichter van provinciale waterstaat Hendrik Hesselink en echtgenote Bartje Klasina Mijlius. Zij vertrokken in 1945 naar Heemstede.

Het huis werd van januari 1946 tot februari 1947 verhuurd aan horlogemaker Harm Lambertus Schuur en echtgenote Geessien Johanna Bamberg.

Van 11 februari tot 30 april 1947 werd het bewoond door Aaltje de Ruiter, echtgenote van onderwijzer Folcherus Edzardus van Delden. Haar man woonde in die tijd voor zijn werk in Den Haag. Zij zou per 1 mei ook daarheen verhuizen.

De volgende bewoners, van 1947 tot 1957, waren onderwijzer Willem Klaas Havinga en echtgenote Grietje van der Molen. In 1950 wijzigde het huisnummer C-318a in C-374. In 1957 vertrok het echtpaar naar Slochteren.

Prentbriefkaart van bebouwing langs de Van Roijenswijk. In het midden het nieuw gebouwde dubbele woonhuis. Rechts het winkelpand ‘de Bijenkorf’ (collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).
Fragment van kadastrale hulpkaart, september 1952 (sectie H-3529).
Prentbriefkaart, verzonden in 1958, met tweede van links het dubbele woonhuis aan de Van Roijenswijk (collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).

Van 1957 tot 1964 werd het huis bewoond door onderwijzer Philippus Roorda en echtgenote Adriana Klapwijk. Zij vertrokken naar Kampen. Vervolgens werd het pand tot de zomer van 1967 gehuurd door onderwijzer Jacobus André en echtgenote Gerritje Teuntje Zomer.

In 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-374 in Van Roijensweg 3.

Kadastrale veldwerkkaart, september 1965 (sectie T-274).

Legger 8625/45: Nieuwe sectie T-274. Vijf huizen, winkel, noodwoning en tuin. In 1974 omzetting. Over op:
Legger 16324/27: Huisnr. C-374. Eigendom van de B.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen, gevestigd te Hardenberg. In 1976 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, d.d. 20 augustus 1976 (sectie T-822).

Legger 16324/86: Nieuwe sectie T-822. Vijf huizen, winkel en tuin. In 1976 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 16324/89: Sectie T-822. Vier huizen en tuin. In 1977 verkoop enz. Over op:
Legger 16324/99: Sectie T-822. In 1978 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, d.d. 7 juli 1978 (sectie T-858).

Legger 18863/2: Sectie T-858. Huis, garage, erf, schuur en tuin aan de Van Roijensweg 3. Eigendom van onderwijzer G. van der Veen en echtgenote W.P. Verhoeff. In 1986 verkoop. Over op:
Legger 25322/1: Sectie T-858. Huis, garage, erf en tuin aan de Van Roijensweg 3. Eigendom van straatmaker G.L. Veltink.