Kadastrale geschiedenis
Legger 2980/1576: Sectie H-2792. Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen te Bergentheim. In 1937 stichting. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1937 (sectie H-3092).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, mei 1937 (sectie H-3092).

Legger 10511/1: Sectie H-3092. Acht huizen, bouwland en heide. Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen. Erfpachter: de Woningbouw- en Exploitatie Maatschappij N.V., gevestigd te Ambt Hardenberg. In 1937 redres. Over op:
Legger 10511/2: In 1941 verkoop. Over op:
Legger 11185/1: Sectie H-3092. Zeven huizen en bouwland. Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen. In 1947 verval van vrijdom. Over op:
Legger 11185/3: In 1950 verkoop in delen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 3 april 1950 (sectie H-3465).
Kadastrale hulpkaart, mei 1950 (sectie H-3465).

Legger 11843/1: Nieuwe sectie H-3465. Huis en erf op ’t Veen. Eigendom van de Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen. Erfpachters: landarbeider Gerrit Euverman (geb. 11-02-1902) en echtgenote Anna Hulleman. Zij zijn op 12 mei 1922 getrouwd te Heemse. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 13659/1: Eigendom van grondwerker Gerrit Euverman en echtgenote Anna Hulleman. In 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-384 in Van Roijensweg 35. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13659/3: Nieuwe sectie T-302. Huis en tuin. In 1978 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1980 (sectie T-992).

Legger 13659/4: Nieuwe sectie T-992. Huis en tuin. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22669/1: Sectie T-992. Huis, erf en tuin aan de Van Roijensweg 35. Eigendom van bankwerker H.J. Wilpshaar.