In 1926 verkocht de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen het kadastraal perceel sectie H-2240, gelegen tussen de Van Roijenswijk en het Lijntje aan landbouwer Klaas Stad en echtgenote Fredrika Everdina Beenen. In datzelfde jaar verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een boerderij. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, september 1927 (sectie H-2814). De nieuwe boerderij is in kaart gebracht, gelegen aan een zijwijk van de Van Roijenswijk.
Kadastrale hulpkaart, december 1927 (sectie H-2814).

Legger 9240/2: Nieuwe sectie H-2814. Huis, bouwland en heide. Eigendom van landbouwer Klaas Stad. In 1932 verkoop. Over op:
Legger 9937/2: Eigendom van landbouwer Johannes Dekker Janszoon te Den Ham. In 1933 verval vrijdom. Over op:
Legger 9937/3: In 1935 verkoop. Over op:
Legger 10273/2: Eigendom van landbouwer Hermannus ter Wijlen te Collendoornerveen. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 10293/2: Eigendom van landbouwer Roelof Heidelberg en echtgenote Geertje Oosterveen. Zij zijn op 5 juni 1914 getrouwd te Den Ham. In 1939 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor verbouw van de landbouwschuur. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1944 (sectie H-2814).

Legger 10293/12: Sectie H-2814. Huis en bouwland. In 1952 verkoop deel van perceel, stichting woonhuis (nu Van Roijensweg 38) en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 17 juli 1952 (sectie H-3521).

Legger 12299/1: Nieuwe sectie H-3521. Twee huizen, schuur en bouwland. Eigendom van landbouwer Roelof Heidelberg en van de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen te Zwolle. In 1953 verkoop. Over op:
Legger 10293/13: Eigendom van landbouwer Roelof Heidelberg en echtgenote Geertje Oosterveen te Bergentheim C-416. In 1955 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 7 december 1954 (sectie H-3591).
Kadastrale hulpkaart, januari 1955 (sectie H-3591).

Legger 10293/14: Nieuwe sectie H-3591. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1955 verval vrijdom. Over op:
Legger 10293/15: In 1957 verkoop. Over op:
Legger 12996/4: Sectie H-3591. Twee huizen, schuur en bouwland. Eigendom van landbouwer Harman Heidelberg (geb. 16-06-1918). In 1958 stichting en in
1961 stichting en sloop. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 20 november 1959 (sectie H-3591).

Legger 12996/7: Sectie H-3591. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1965 (sectie T-506).

Legger 12996/16: Nieuwe sectie T-506. Twee huizen, schuur en bouwland aan de Van Roijensweg 36 en 38. Eigendom van landbouwer Herman Heidelberg (geb. 16-06-1918). In 1978 verkoop. Over op:
Legger 18751/1: Eigendom van landbouwer G.A. Back. In 1981 bijbouw. Over op:
Legger 18751/2: Sectie T-506. Twee huizen, veestal, tuin, erf, schuren, wei- en bouwland. In 1984 splitsing voor kavelruil. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 25 oktober 1985 (sectie T-1204).

Legger 18751/3: Nieuwe sectie T-1204. Twee huizen, schuren, veestal, tuin en erf aan de Van Roijensweg 36 en 38. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 24261/1: Eigendom van landbouwer W. Baarslag te Heino.

Kadastrale veldwerkkaart, 11 juli 1990 (sectie T-1325).

In 2001 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw.

Kadastrale veldwerkkaart, 3 maart 2009 (sectie T-2165).
Kadastrale veldwerkkaart, 23 april 2009 (sectie T-2169).