In 1908 liet de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen een nieuw huisje bouwen aan de zuidzijde van de Van Roijenswijk.

Kadastrale hulpkaart, juli 1908 (sectie H-2144).

Legger 2980/1111: Sectie H-2144. Huis. In 1920 stichting schuur. Over op:
Legger 2980/1330: Sectie H-2144. Huis en schuur. In 1952 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1952 (sectie H-3533).

Legger 2980/1915: Nieuwe sectie H-3533. Huis, erf en bouwland te Bergentheim C-387. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 13890/1: Eigendom van H. Bakhuis, weduwe van H.J. Folkers. In 1966 inwendig verbouwd en in 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1969 (sectie T-304).

Legger 13890/3: Sectie T-304. Huis en tuin. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1980 (sectie T-990).

Legger 13890/5: Nieuwe sectie T-990. Huis, erf en tuin aan de Van Roijensweg 41. In 1986 verkoop. Over op:
Legger 25300/1: Eigendom van B. van Goor. In 1988 verkoop. Over op:
Legger 25987/1: Eigendom van G.H. Stegeman en H. van der Heide.