De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1940 een vergunning voor de bouw van deze boerderij op het kadastraal perceel sectie H-3052. De vergunning stond op naam van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936. Het nog onbebouwde perceel H-3052.

Vanaf 1941 werd de boerderij bewoond door Hendrik Salomons (geb. 5 september 1906) en echtgenote Femmigje Kalsbeek. Zij stierf op 7 december 1944.

Legger 2980/1681: Sectie H-3052. Huis, bouwland, veen en water. In 1944 stichting boerderij en vereniging. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1944 (sectie H-3394).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944. De nieuwbouw is ingetekend op perceel H-3052 en wijzigde in H-3394.

Legger 2980/1810: Nieuwe sectie H-3394. Drie huizen, schuren, bouwland, water en veen te Bergentheim C-343a.

Weduwnaar Hendrik Salomons hertrouwde op 26 augustus 1947 te Gasselte met Willemina Salomons.

In 1950 splitsing. Over op:
Legger 2980/1864: Sectie H-3394. In 1950 stichting huis. Over op:
Legger 2980/1891: Sectie H-3394. Vier huizen, schuren, veen, bouwland en water.

Per april 1950 wijzigde het adres Bergentheim C-343a in C-412.

Per 15 oktober 1952 liet het gezin Salomons zich uitschrijven uit de basisregistratie, vanwege hun emigratie naar Braziliƫ.

In 1952 afstand en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952.

Na het vertrek van de familie Salomons werd de boerderij betrokken door Jan Adolph van der Pijl. Hij trouwde op 24 juni 1954 te Maarn met Margaretha Wilhelmina Erma van Kolfschoten.

Legger 2980/1906: Nieuwe sectie H-3523. In 1955 verval vrijdom. Over op:
Legger 2980/1983: Sectie H-3523. In 1957 stichting, splitsing, registratie vrijdom. Over op:
Legger 2980/2010: Sectie H-3523. Vijf huizen, schuren, bouwland, veen en water. In 1960 uitgifte in erfpacht enz. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, november 1959 (sectie H-3776).

Legger 2980/2048: Nieuwe sectie H-3776. Drie huizen, schuren, bouwland, veen en water. In 1964 splitsing. Over op:
Legger 2980/2088: Twee huizen, schuren, bouwland, veen en water. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 2980/2102: In 1966 verbouwing.

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-412 in Van Roijensweg 44.

Legger 2980/2107: In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 8625/74: Na ruilverkaveling nieuwe sectie T-511. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van de N.V. Veenderij erven mr. I.A. van Royen te Zwolle. In 1974 omzetting in BV. Over op:
Legger 16324/52: Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Royen BV, gevestigd te Hardenberg. In 1978 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1978.

Legger 16324/102: Nieuwe sectie T-869. Huis, schuren en bouwland. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 19601/21: Eigendom van Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen BV, gevestigd te Hardenberg. In 1981 gewijzigd in Exploitatiemaatschappij De Windstreken II BV, gevestigd te Hilversum. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 25893/2: Eigendom van N.V. Landbouwmaatschappij de Bathpolders, gevestigd te Rilland en Bath.