Uit de ruilverkaveling:

Kadastrale veldwerkkaart, december 1965 (sectie T-513).


Legger 8625/76: In 1974 omzetting in B.V. Over op:
Legger 16324/54: Sectie T-513. Huis en bouwland. Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen B.V. In 1980 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 16324/116: Nieuwe sectie T-947. Huis en bouwland. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 19601/30: Eigendom van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen (in 1981 gewijzigd in: Exploitatiemaatschappij De Windstreken II b.v.). In 1984 verkoop. Over op:
Legger 17958/15: Sectie T-947. Huis en bouwland aan de Van Roijensweg 48. Eigendom van landbouwer D.J. te Rietstap.